“หลักสูตรเข้มข้น สำหรับนักเรียนแข่งขัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชา ฟิสิกส์ ความถนัดวิศวะ ชีวะ GAT และความถนัดแพทย์”