เหมาะกับใคร?

 • สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้เนื้อหากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET ภาษาอังกฤษ, GAT ภาษาอังกฤษ, วิชาสามัญภาษาอังกฤษ) ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คอร์สเรียน

 • คอร์สแข่งขัน English for TCAS

ระดับชั้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกอบด้วย

 • Digital Content & Textbooks
  – ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)
  – หนังสือเรียน
  – คู่มือครู
  – แผนการเรียนสำหรับครู
 • ติวสด 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)
 • จำลองสนามสอบ (Mock up)
 • Software & Assessment
 • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครบทุกเนื้อหา เสริมเทคนิค พิชิตทุกสนามสอบ เพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัย ด้วย English for TCAS จาก LearnEducation

ครบทุกเนื้อหา เสริมเทคนิค พิชิตทุกสนามสอบ เพิ่มโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัย ด้วย English for TCAS จาก LearnEducation

ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อคนทั่วโลก ทั้งนักเรียน และคนทำงานที่ทุกวันนี้ล้วนต้องมีการนำภาษาอังกฤษเข้ามาร่วมทำการสื่อสาร โดยภาษาอังกฤษกับการศึกษานั้น ถือเป็นด้านที่สำคัญอย่างมาก…

สนใจหลักสูตรนี้