การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

ประเมินวิทยฐานะครู
ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศ การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 รายละเอียดดังนี้
วิทยฐานะครู

เอกสารมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา