Math For English Program

ภาษาอังกฤษ เข้มข้น ตรงจุด 

โดยเจ้าของภาษา

หนังสือเรียน 4 สี

พร้อมภาพการ์ตูนประกอบความเข้าใจอย่างสวยงาม

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เรียนได้ตามพื้นฐานของตัวเอง

นักเรียนสามารถเรียนได้ตามพื้นฐานของตัวเอง

สอดแทรกและปูพื้นฐาน

มีการสอดแทรกและปูพื้นฐานโจทย์ท้าทายและ International Test Prep

สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

เรียนวิชาการที่เข้มข้นและสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

– รูปแบบการเรียนการสอนครบวงจรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผสมผสาน
– แหล่งรวมตัวอย่างคอร์สด้านวิชาการ
– การันตรีด้วยผลตอบรับจากผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ
– ห้องเรียน Math EP ม.ต้นแนวใหม่ สนุกไปกับเจ้าของภาษา 
– พัฒนาหลักสูตรโดยทีมวิชาการระดับกูรู
– กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
– รับข่าวสารอัพเดทเรื่องการศึกษาตลอดการร่วมรับสิทธิ์
– ร่วมรับสิทธิประโยชน์มากมายในทุกกิจกรรม

เสริมความเข้มข้นด้านวิชาการจากเจ้าของภาษาให้พร้อมแข่งขันสำหรับหลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP)

เรียนได้ตามพื้นฐานของตนเอง

สิ่งที่ได้รับ

Digital Contents & Textbooks

Software & Assessment

Teacher Training & Implementation

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
Math For English Program

Play Video

เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่และเสริมสร้างความเข้มข้นด้านวิชาการให้พร้อมในการแข่งขันสำหรับหลักสูตร English Program (EP)

คอร์สเรียน

  • กลุ่มสาระการเรีนนรู้คณิติศาสตร์ (ฉบัับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุุทธศักราช 2551

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เทคนิค เนื้อหา เข้มข้น ครอบคลุมวิชาการทุกระดับชั้น
โรงเรียนส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระดับชั้นประถมฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก http://bit.ly/40Sewg4 หรือโทร 02-251-4569