LEARN O LIFE 360

ค้นพบตัวเองเร็ว..เริ่มวางแผนอนาคตได้ไว

พิเศษสุด !! ราคา 1,690 บาท / User 

สำหรับ 50 โรงเรียน ภายในสิ้นธันวาคม 2566 เท่านั้น

หลักสูตรที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาและพัฒนาตัวเอง
เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกคณะ
สาขา หรืออาชีพ ในอนาคต โดยทีมนักจิตวิทยาและ
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

ช่วยให้นักเรียนรู้ตัวเอง

ผ่านการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วย LOL360 โปรแกรมค้นหาตัวเองรอบด้าน และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP)

ใช้กิจกรรมโดยนักวิทยา

ที่นำทฤษฎีทางจิตวิทยาและงานวิจัย จากต่างประเทศ โดยปรับให้เหมาะสมกับเด็กไทย และพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

ASSESSMENT ทางจิตวิทยา

ที่จะบ่งบอกตัวตน ความชอบ ความถนัด จุดแข็ง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง สามารถเลือกคณะ อาชีพ ได้เหมาะกับตัวเอง

เสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน

หลักสูตรและกิจกรรมแบบ Active Learning และ Experiential Learning ที่จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้อย่างง่ายดาย และสามารถนำไปใช้ได้จริง

– รูปแบบการเรียนการสอนครบวงจรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผสมผสาน
– แหล่งรวมตัวอย่างคอร์สด้านวิชาการ
– การันตรีด้วยผลตอบรับจากผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ
– กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
– รับข่าวสารอัพเดทเรื่องการศึกษาตลอดการร่วมรับสิทธิ์
– ร่วมรับสิทธิประโยชน์มากมายในทุกกิจกรรม

LEARN O LIFE
รู้จักและเข้าใจตนเอง
พร้อมสู่การตัดสินใจคณะที่ใช่ อาชีพที่ชอบ

1. ออกแบบตามพัฒนาการ เหมาะกับนักเรียนทุกช่วงวัย

2. โดยทีมงานนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่มีประสบการณ์

3. สนุก เรียนรู้ง่าย ด้วยกิจกรรมแบบ Active learning

the girl with notebook

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
LEARN O LIFE

Play Video

เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนค้นหาตัวเอง พัฒนาทักษะ และ จิตใจ โดยนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

คอร์สเรียน

  • LOL360 โปรแกรมค้นหาตัวเองรอบด้าน

  • หลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (IDP)

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-4

Learn O Life = กิจกรรม + ทฤษฎี + แบบทดสอบทางจิตวิทยา

Learn O Life (เลิร์นไอไลฟ์) คือ ผู้สร้างหลักสูตรและกิจกรรมค้นหาตัวเอง
เรานำทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ในหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจตัวเอง
พัฒนากรอบความคิดและทักษะ สู่ความสุขและความสำเร็จในอนาคต

ค้นหาและรู้จักความสนใจทางอาชีพ (RIASEC) ของตัวเอง