ทำไมต้อง TrainKru​

เพราะเราเชื่อว่า 

“คุณภาพการศึกษา เริ่มต้นที่ครู”

เราจึงร่วมออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรคูปองครูคุณภาพกับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชาและรูปแบบการอบรม เพื่อร่วมเคียงข้างครูคนสำคัญเช่นคุณ

เครือข่ายสังคมครูทั่วประเทศแลกเปลี่ยน เรียนรู้
พัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

44261248_2659273684297799_7467792536728240128_n.jpg
เครือข่ายสังคมครูทั่วประเทศ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้
พัฒนาทักษะวิชาชีพครู
ด้วยหลักสูตรมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
40455465_273181940168702_6394738006279847936_o.jpg
เตรียมพร้อมก่อนใคร
14 หลักสูตรคุณภาพ
คูปองครู 2562
ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนา