ONLINE BLENDED
​ Learning Solution

นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่
แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ของนักเรียนและโรงเรียน

book icon

รูปแบบการเรียน
LEARN EDUCATION

ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบครบวงจร คำตอบทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ประกอบด้วย

BENEFIT FOR ALL…

ได้ประโยชน์มากกว่า

นักเรียน

เรียนสนุกเข้าใจง่าย
เรียนด้วยความเร็วของตนเอง
ทบทวนได้ตามที่ต้องการ

ครู

แบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอน
จัดการพฤติกรรมของนักเรียน
ทราบผลการเรียนทันทีหลังจบคาบ

ผู้ปกครอง

ลูกหลานรู้จักวินัยในการเรียน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น
ไร้กังวลเรื่องเด็กเรียนไม่ทันเพื่อน

โรงเรียน

ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนดีขึ้น
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง
มีภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย

เสียงจากผู้เชี่ยวชาญ

“ตอนนี้การศึกษาไทยอยู่ในภาวะเหลื่อมล้ำภายในประเทศสูง เราเลยพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครูและนักเรียน ถ้าเราทำในสิ่งที่ดี ด้วยเจตนาที่ดี และวิธีการที่ถูกต้อง ความสำเร็จรอเราอยู่ ถ้าเราไม่ล้มเลิก”
trainkru

คุณ ธานินทร์ ทิมทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

เราเห็นความตั้งใจทุ่มเทของทีมงาน Learn Education ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถช่วยนักเรียนในเมืองและในต่างจังหวัดเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Learn Education เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา Learn Education แสดงให้เราเห็นว่ากิจการเพื่อสังคมสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน

คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

WINNING AWARDS

การยอมรับจากนานาชาติ
award
epic welcomes
DBS-NUS Social Venture Challenge Asia Awards Ceremony 2015
Best asia 2015
Social Enterprise Awards by TSEO 2014

สาระน่ารู้จาก LearnEd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

National Innovation Awards 2020

 • National Innovation Awards 2020
 • Epic Foundation 2017

 • Epic Foundation 2017
 • DBS-NUS Social Venture Challenge Asia Awards Ceremony 2015

  DBS-NUS 2015

 • DBS-NUS 2015
 • BETT Asia 2015

 • BETT Asia 2015
 • Social Enterprise Awards 2014

 • Social Enterprise Awards 2014
  • สาระน่ารู้จาก LearnEd

   ค้นหาและรู้จักความสนใจทางอาชีพ (RIASEC) ของตัวเอง

   […]

   รวมไว้ให้แล้ว! ตัวช่วยสอน Onsite & Online ในยุค New normal ที่ครูต้องมี

   […]

   เปิดเงินเดือนครู โรงเรียนรัฐบาล

   […]

   ดูเพิ่มเติม
   NIA
   epix
   ร้อยพลังการศึกษา
   มูลนิธิยุวพัฒน์
   ธนาคารกรุงไทย
   สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   SCG Foundation
   สสว
   มูลนิธิเพื่อคนไทย
   DBS-NUS Social Venture Challenge Asia
   learn corporation