เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการเตรียมตัวในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน

คอร์สเรียน

  • คอร์สติวสรุปเนื้อหาแต่ละช่วงชั้นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 6
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกอบด้วย

1. Digital Content & Textbooks
– ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)
– หนังสือเรียน
– คู่มือครู
– แผนการเรียนสำหรับครูและ Student journey
2. Software & Assessment
3. Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีหลากหลายเทคนิคที่เสริมสร้างความจำ เหล่าครูผู้สอนต้องหากลวิธีเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง…

สนใจหลักสูตรนี้