เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้เห็นการทดลองจริง ฝึกการคิด วิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบ O-NET ได้

คอร์สเรียน

  • คอร์สการทดลองเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET

ระดับชั้น

  •  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – คู่มือครู

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Lab For School พร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET

เปลี่ยนการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Lab For School พร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET

เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์มาพร้อมกับการทำการทดลอง เคยมั้ยที่เวลาเรียนการทำการทดลองดูจะเป็นเรื่องยาก ลำบาก และแสนจะเข้าใจยาก เรามีวิธีที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป เพราะ Lab For School เปรียบเสมือน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์…

สนใจหลักสูตรนี้