เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ โดยบทเรียนเน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียน

  • เนื้อหาในบทเรียนอิงกับ สสวท. ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5-6

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน 

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอน Coding ไม่ใช่เรื่องยาก Learn Education ช่วยได้

สอน Coding ไม่ใช่เรื่องยาก Learn Education ช่วยได้

หมดกังวลได้เลย! กับการสอน Coding เพราะ Coding จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป LearnEducation นำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณครูมีวิธีการสอนง่ายขึ้น และนักเรียนมีความเข้าใจและสนุกกับวิชาวิทยาการคำนวณ…

สนใจหลักสูตรนี้