เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ โดยบทเรียนเน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียน

  • เนื้อหาในบทเรียนอิงกับ สสวท. ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5-6
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน (ใช้หนังสือเรียนของสสวท.) 

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอน CODING ให้เข้าใจง่าย เพิ่มทักษะจำเป็นให้กับนักเรียนยุคใหม่

สอน CODING ให้เข้าใจง่าย เพิ่มทักษะจำเป็นให้กับนักเรียนยุคใหม่

สอน Coding เสริมสกิล พัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ สอนให้คิดและใช้เป็น รู้เท่าทันเทคโนโลยี  พร้อมบทเรียนที่เน้นกิจกรรมช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในทศตวรรษ 21 เรียนง่าย…

สนใจหลักสูตรนี้