เหมาะกับใคร?

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าคณะชั้นนำมหาวิทยาลัยในไทย และเตรียมทักษะการอ่านเขียน เพื่อเรียนต่อต่างประเทศรวมถึงสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงและ ทุนรัฐบาล

คอร์สเรียน

 • คอร์สเรียน
  – Grammar
  (ประถม ม.ต้น ม.ปลาย)
  – Reading & Vocab
  (ประถม ม.ต้น ม.ปลาย)
  – Writing
  (ประถม ม.ต้น ม.ปลาย)

 • คอร์สแข่งขันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย
  – สรุุปเนื้อหา+ตะลุุยโจทย์
  ภาษาอังกฤษ GAT
  – สรุุปเนื้อหา+ตะลุุยโจทย์
  ภาษาอังกฤษวิชาสามัญ
  – ตะลุุยโจทย์โค้งสุุดท้้าย
  ภาษาอังกฤษวิชาสามัญ

ระดับชั้น

 •  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประกอบด้วย

 • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – คู่มือครู

 • Software & Assessment

 • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

ห้องแล็บเสมือนจริง สนุก เห็นภาพ ด้วย Lab for School จาก LearnEducation

ห้องแล็บเสมือนจริง สนุก เห็นภาพ ด้วย Lab for School จาก LearnEducation

วิทยาศาสตร์กับการทำ Lab การทดลองนั้น ถือเป็นของคู่กันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียน และทำให้การเรียนเห็นภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยในหลายๆ โรงเรียนมีเวลาจำกัด อีกทั้งอุปกรณ์ทำการทดลองไม่ครบ จึงทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์อาจจะขาดการปฏิบัติการทำการทดลองไปได้  LearnEducation เล็งเห็นปัญหา…

สนใจหลักสูตรนี้