English for TCAS

เจาะลึกอังกฤษสายแข่งขัน 

สอบติดคณะในฝัน

มีการปูพื้นฐาน ตะลุยโจทย์

เรียนการรู้แบบปูพื้นฐานเพื่อตะลุยโจทย์

คู่มือครูแนะนําการสอน

และกิจกรรมให้ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้งานได้จริง

Live Event 1 ครั้ง

ออกติวสดตามโรงเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

เนื้อหาครอบคลุม

วิชาภาษาอังกฤษ O-NET, GAT, 9 วิชาสามัญ

มีการจําลองการสอบ

เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ของนักเรียน

ไฟล์เรียนไม่น่าเบื่อ

มีการยกตัวอย่างสถานการณ์จริงและจดจําคําศัwท์ ที่สําคัญผ่านบทเพลงและกลอน

โดยครูผู้มีประสบการณ์

ด้านการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษจริง

คัดกรองเฉพาะเนื้อหา

ที่ออกข้อสอบบ่อย วิเคราะห์จากข้อสอบย้อนหลัง 8 ปี

– รูปแบบการเรียนการสอนครบวงจรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผสมผสาน
– แหล่งรวมตัวอย่างคอร์สด้านวิชาการ
– การันตรีด้วยผลตอบรับจากผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ
– กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
– รับข่าวสารอัพเดทเรื่องการศึกษาตลอดการร่วมรับสิทธิ์
– ร่วมรับสิทธิประโยชน์มากมายในทุกกิจกรรม

ENGLISH FOR TCAS
ติดอาวุธทางภาษาพร้อมแข่งขัน
เพิ่มโอกาสสอบติดคณะดัง

พร้อมรับทุกสถานการณ์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็เอาอยู่

สิ่งที่ได้รับ

Digital Contents
& Textbooks

Software
& Assessment

Teacher Training & Implementation

ติวสด 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)

จำลองสนามสอบ (Mock up)

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
วิชา English for TCAS

Play Video

เหมาะกับใคร?

  • สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้เนื้อหากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET ภาษาอังกฤษ, GAT ภาษาอังกฤษ, วิชาสามัญภาษาอังกฤษ) ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คอร์สเรียน

  • คอร์สแข่งขัน English for TCAS

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 6

เทคนิค เนื้อหา เข้มข้น ครอบคลุมวิชาการทุกระดับชั้น
โรงเรียนส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระดับชั้นประถมฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก http://bit.ly/40Sewg4 หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

สรุปครบทุกเนื้อหา เสริมเทคนิค พร้อมลุยทุกสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วย ENGLISH FOR TCAS จาก LearnEducation

สรุปครบทุกเนื้อหา เสริมเทคนิค พร้อมลุยทุกสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วย ENGLISH FOR TCAS จาก LearnEducation

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญ ซึ่งทุกช่วงวัยต้องนำไปใช้ต่อยอด สำหรับการศึกษานั้น ภาษาอังกฤษกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือเป็นจุดสำคัญที่หากเรารู้หลักสรุปเนื้อหา…