โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ที่อยู่: 100 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70190
โทรศัพท์: 032 291 252
www.krabyai.ac.th

โรงเรียนกิตติคุณ

ที่อยู่: ประจวบศิริ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์: 032 601 251
www.kittikhun.ac.th

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ที่อยู่: 41 ถนน ตำหนักน้ำ, ต. บางปลาสร้อย, อ.เมืองชลบุรี  ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038 285 122
www.chonkanya.ac.th

โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านท่าบม ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย. รหัสไปรษณีย์ : 42110.
โทรศัพท์ : 042801287
www.spu.ac.th

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ที่อยู่: 1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    โทรศัพท์: 02 652 7477            www.sd.ac.th

โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก

ที่อยู่: หมู่บ้านเมืองเอก 71/001 12130, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โทรศัพท์: 02 997 2630
www.facebook.com/sjmschool/

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

ที่อยู่: 120 หมู่ 10 ถนน คชเสนีย์ ตำบล สะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056 721 535
www.sriphetchabun.com

โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสตร์

ที่อยู่: ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์: 081 035
DoisaketphadungsasanaSchool

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

ที่อยู่: 40 ถนน สุขาภิบาลตากฟ้า ตำบล ตากฟ้า อำเภอ ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์: 056 241 342
www.tw.ac.th/tw

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ที่อยู่: ถนน ศรีเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053 713 014
www.tupc.ac.th

โรงเรียนไตรราชวิทยา

ที่อยู่: ตำบล ไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์: 035 372 888
www.facebook.com/WeLoveTRV

โรงเรียนทุ่งช้าง

ที่อยู่: ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง น่าน 55130
โทรศัพท์: 054 795 167
www.thungchang.ac.th

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ที่อยู่: ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160
โทรศัพท์: 053 975 144
www.facebook.com/tcpschool

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ที่อยู่: 317 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 087 727 206
www.thepmitr.ac.th

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

ที่อยู่: 127/2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบล วะตะแบก อำเภอ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์: 044 857 018
www.thepsathitwittaya.ac.th/

โรงเรียนเทศบาล 3

ที่อยู่: ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077 273 513
www.facebook.com/T333s/

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย

ที่อยู่: 333 ซอย ไทยรามัญ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์: 02 181 1100
www.nbr.ac.th

โรงเรียนนาน้อย

ที่อยู่: 201 ถนนเจ้าฟ้า ตำบล ศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย น่าน 55150
โทรศัพท์: 054 789 093
www.nanoi.ac.th

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

ที่อยู่: ตำบล นาเหล่า อำเภอ นาวัง หนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์: 042 004 090
www.facebook.com/nawangsuksawit

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ที่อยู่: อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์: 064 781 5516
www.nps.ac.th

โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์

ที่อยู่: ‎หมู่ที่ 2 บ้านเขาสะพายแร้ง ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จังหวัด :กาญจนบุรี
โทรศัพท์: 064 781 5516
NiWithRastrXupthamph

โรงเรียนบ่อเกลือ

ที่อยู่: ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ น่าน 55220
โทรศัพท์: 054 778 078
www.bokluea.ac.th

โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ

ที่อยู่: 36 ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา ยะลา 95130
โทรศัพท์: 073 289 441
www.spu.ac.th

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

ที่อยู่: 457 หมู่ที่ 4 ตำบล บัวเชด อำเภอ บัวเชด สุรินทร์ 32230
โทรศัพท์: 044 579 107
www.buached.ac.th

โรงเรียนบ้านทำเนียบ

ที่อยู่: หมู่ที่ 5 บ้านบ้านทำเนียบ ต. บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม  สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 044 579 107
www.btn.ac.th

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ที่อยู่: อำเภอ สำโรงทาบ สุรินทร์
โทรศัพท์: 044 590 280
data.bopp-obec.info

โรงเรียนบ้านวังเพลิง

ที่อยู่: ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง ลพบุรี 15120
โทรศัพท์: 036 708 059
โรงเรียนบ้านวังเพลิง

โรงเรียนปทุมวิทยากร

ที่อยู่: 16 ถนน เจริญราษฎร์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 240 548
patumwitschool

โรงเรียนปิยมาตย์

ที่อยู่: ตำบล แม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
โทรศัพท์: 054 889 135
piyamartschool

โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

ที่อยู่: 2 หมู่ 5 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์: 054-451785
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

โรงเรียนพนมรอกวิทยา

ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1119 ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
โทรศัพท์: 056 281 103
โรงเรียนพนมรอกวิทยา

โรงเรียนพระกุมารศึกษา

ที่อยู่: 762, ถนนสุขาภิบาล, ต.ปะหลาน อ.พยัฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม, 44110
โทรศัพท์: 043 791 021
phakumarnholy

โรงเรียนพระกุุมารร้อยเอ็ด

ที่อยู่: ตำบล รอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์: 043 512 805
http://holy.ac.th/

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

ที่อยู่: 225 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 053 282 383
www.sch.ac.th

โรงเรียนพึ่งตนเอง

ที่อยู่: ตำบล หลักช้าง อำเภอ ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์: 075 486 584
โรงเรียนพึ่งตนเอง

โรงเรียนมหาปัญญา

ที่อยู่: Mahapanya Vidayalai 635/1 Thamnoonvithi Road อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074 243 558
www.anamnikayathai.com

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ที่อยู่: ตำบล ป่ากลาง อำเภอ ปัว น่าน 55120
โทรศัพท์: 054 792 301
www.mtpk.ac.th

โรงเรียนมารีวิทยา

ที่อยู่: 267/1 หมู่ 5 โรงเรียนมารีวิทยา ศรีสะเกษ ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-611720
www.marie.ac.th

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

ที่อยู่: Kabin Buri, Prachin Buri, Thailand 25240
โทรศัพท์ 080 017 7084
www.marie.ac.th

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ที่อยู่: ตำบล ศรีวิชัย อำเภอลี้ ลำพูน 51110
โทรศัพท์: 053 509 397
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

school logo

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ที่อยู่: 668 ตำบล ริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 053 860 292
MRW.School

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

​ที่อยู่: 90 ถนน ประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 242 458
ruammitwithaya​

โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

ที่อยู่: 10/1 ถนนธรรมสิทธิ์เสนา (ฆ) ตำบล เสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์: 035 202 013
www.rbss.ac.th

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ที่อยู่: 18 โกสีย์ ซอย โกสีย์ 18 ตำบลปากน้ำโพ ตะเคียนเลื่อน นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 056 212 126
www.lasallechote.ac.th

วัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนวชิราวุธ

ที่อยู่: 197 ถนน ราชวิถี แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02 669 4526
www.vajiravudh.ac.th

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ที่อยู่: 67 ถนน สุขุมวิท19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 254 7991
www.wattana.ac.th

โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

ที่อยู่: ถนนบัวคู่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทรศัพท์: 080 600 5903
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ที่อยู่: 170/7 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02 373 8744
watladbuakhao

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000
โทรศัพท์: 098 897 0037
www.srikhottraboon.com

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

ที่อยู่: 84 ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
โทรศัพท์: 054 217 128
http://chitaree.thaischooldb.com

โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์

ที่อยู่: 33 ซอย ​ ลาดพร้าว ​ 51​ 33 Soi Ladprao 51, สะพานสอง​ Sapansong, วังทองหลาง​ Wangtonglang, กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02 933 2824
sorboror

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ที่อยู่: 108 ซอย 5 หมู่ 10 ตำบล พลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039 310 138
www.sm.ac.th

โรงเรียนสหวิทย์

ที่อยู่: 209 Prachatippatai Road Tapeelieng Muang, Tambon Tha Pi Liang, Amphoe Mueang Suphan Buri, Chang, Na Wat, สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์: 035 522 873
http://sahavith.ac.th/

โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

ที่อยู่: 7 หมู่ 8 ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน 55110
โทรศัพท์: 054 781 764
www.saschool.ac.th/

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา

ที่อยู่: 24/141 ม.3 ถ.สหกรณ์. ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง. จังหวัดสมุทรสาคร 74000.                                                      โทรศัพท์ 0-3487-1192-9
สามชัยวิเทศศึกษา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียน

ที่อยู่: 166 ถนน บางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 038 398 296
http://sca.ac.th/web/

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ที่อยู่: ตำบล หนองกุงศรี อำเภอ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์: 094 005 0453
www.nwschool.ac.th/

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

ที่อยู่: ตำบล หนองบัวระเหว อำเภอ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ : 044-897109
rwschool.ac.th

โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

ที่อยู่: อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. ที่อยู่ 359 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130.                                                โทรศัพท์ 075-271289
http://klung.ac.th

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่: โรงเรียนอบ รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053 717 788
www.crpao.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด

ที่อยู่: ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 1 ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์: 08119835394
http://23101441.thaischool.in.th/

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

ที่อยู่: เลขที่ 259/444, ถนนสุขมุวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 391 2625
www.pbw.ac.th

โรงเรียนอรัญประเทศ

ที่อยู่: 1 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทรศัพท์: 037 231 135
www.aran.ac.th

โรงเรียนอรุณวิทยา

ที่อยู่: 163 หมู่ที่ 2ถนนเพชรเกษม, ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77130
โทรศัพท์: 032 574 444
http://arunvithaya.ac.th/

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ที่อยู่: 29, ศรีราชา-หนองค้อ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 038 311 055
www.acs.ac.th

โรงเรียนอุดมวิทยา

ที่อยู่: บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-32211-176
www.udomvittaya.ac.th/