นวัตกรรมการเรียนรู้

รูปแบบใหม่แบบครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกการสอน ยกระดับการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ONLINE BLENDED  Learning Solution

กลุ่มแข่งขัน

กลุ่มเสริมทักษะ

กลุ่มหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน (อญ.)

เรียนแบบ
Learn Education

ตอบโจทย์ ครบวงจร
ยกระดับการศึกษาเพื่ออนาคต

ระบบถูกพัฒนาโดยทีมงาน นักวิชาการด้านการศึกษา

เน้นสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ในชั้นเรียน และการประยุกต์ ทำข้อสอบได้จริง

สนับสนุนการสอน แบ่งเบา ภาระในการเตรียมการสอน

และการออกข้อสอบเพื่อการวัดผลของครูรวมถึงดูแลจัดการพฤติกรรมของเด็กๆ

มีทีมงานคุณภาพดูแลและ ร่วมพัฒนา

เพื่อให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทีมงานให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น วัดผล ประเมินผล

ของนักเรียนได้ทันที ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากโรงเรียนกว่า 500 โรงเรียน

การันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลชนะเลิศ

การันตีคุณภาพด้วยรางวัลชนะเลิศทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ และการไว้วางใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

ตอบโจทย์โรงเรียนยุคใหม่ที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพร้อมช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

คณิตศาสตร์

ตอบโจทย์โรงเรียนยุคใหม่ที่ต้องการการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพร้อมช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เทคนิคสอนภาษาอังกฤษยังไง ให้ง่าย เก่งได้รอบด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียนเนื้อหาตรงามหลักสูตรแกนกลาง

English for TCAS

อังกฤษสายแข่งขัน
สอบติดคณะในฝัน สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์

CODING

การการเขียนโปรแกรม ทักษะจําเป็นแห่งโลกอนาคต คอร์สเรียนพร้อมชุดอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์

Math For English Program

ภาษาอังกฤษ เข้มข้น ตรงจุด
โดยเจ้าของภาษา มีการสอดแทรกและปูพื้นฐานโจทย์ท้าทาย

ภาษาไทย

ฉบับเข้าใจง่าย สนุกได้ ไม่น่าเบื่อ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551

Learn Ed Summary

คอร์สติวสรุปเนื้อหา ครอบคลุมเทคนิค
เจาะประเด็นสำคัญ เพิ่มความพร้อมก่อนสอน มีติวสดโค้งสุดท้ายก่อนสอบ

ฟิสิกส์ คณิต

 เรียนรู้แบบเข้าใจ พิชิตทุกบทเรียนครอบคลุมด้วยระบบการติดตามและการรายงานผลผู้เรียนรายบุคคล

กลุ่มแข่งขัน

Pack OnDemand

ครบ เข้ม จัดเต็มทุกเทคนิคพิชิตทุกสนามสอบ หลักสูตรเข้มข้น สำหรับนักเรียนแข่งขัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชา ฟิสิกส์ ความถนัดวิศวะ ชีวะ GAT และความถนัดแพทย์

TCAStermock

รู้จุดแข็ง… ปิดจุดอ่อน… เพิ่มโอกาสสอบติด สอบได้ถึงสองรอบ วัดผลความก้าวหน้า ข้อสอบคุณภาพโดยติวเตอร์ชื่อดัง มีการคำนวณคะแนน ประเมินโอกาสสอบติด

ignite

อันดับ 1 ด้านอินเตอร์ สําหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าคณะอินเตอร์ในไทย มีกิจกรรมเสริมทั้งด้านวิชาการและ Soft Skill ที่จะช่วยเสริมความพร้อมให้น่องทุกคน

Premiere Prep

เติมเต็ม ENGLISH พร้อมพิซิตสนามสอบ
สําหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าคณะชั้นนํามหาวิทยาลัยในไทยและเตรียมทักษะการอ่าน-เขียน เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ

LAB FOR SCHOOL

เข้าใจเนื้อหา แบบเห็นภาพ
ผ่านการทดลองจริง มีครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการทดลองแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้

Code Genius

สร้างพื้นฐานอย่างถูกต้อง ด้วยการเรียนที่เห็นภาพ สอนโดยคุณครูที่เข้าใจจริง มีทีมงานวิชาการ Support นักเรียนสามารถถาม-ตอบทุกข้อสงสัยได้

กลุ่มเสริมทักษะ

LEARN O LIFE

ค้นพบตัวเองเร็ว..เริ่มวางแผนอนาคตได้ไว หลักสูตรที่จะช่วยนักเรียนมองเห็นอนาคต ใช้ชีวิตที่มีความหมาย

Trainkru

หลักสูตรคูปองครูคุณภาพ ร่วมพัฒนากับองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา

กลุ่มหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน (อญ.)

หนังสือกระทรวง MOE

หนังสือเรียนที่มากกว่าตัวอักษร ได้รับใบอนุญาต (อญ.) เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3Rrwpyc หรือโทร 02-251-4569