คีย์ลัด EXCEL ทำ เรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย

         สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังปวดหัวกับภาระงานที่มีค่อนข้างมาก พร้อมทั้งยังต้องมาหนักใจกับการใช้ โปรแกรม Excel ที่มีทั้งสูตรและคำสั่งเยอะจนกวนใจคุณครูยิ่งไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆ ก็ยิ่งจะลืมไปกันใหญ่ ยังต้องทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เป็นตัวเลขในทุกวัน แถมกำหนดเวลาที่ต้องส่งก็กระชั้นชิดบีบหัวใจทุกครั้งจะไม่ทำก็คงจะไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้งานสำเร็จโดยไวเพื่อไปทำงานชิ้นอื่นๆ ที่ค้างอยู่ จะสอบถามเพื่อนครูด้วยกันเองก็อาจจะเกรงใจ 
          เราได้รวบรวม เคล็ดลับ คีย์ลัด Exce l เจ๋งๆ ที่คุณครูต้องใช้บ่อยๆ สำหรับการสรุปข้อมูลตัวเลข หรือทำรายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Excel มาฝากกันในบทความนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้รับรองอุปสรรคที่ว่ายากจะเป็นเรื่องง่ายในทันที
ใส่วันเดือนปี Ctrl + ;
ใส่เวลา Ctrl + :
ต้องการ Copy Ctrl + C
ต้องการวาง (Paste) Ctrl + V
ต้องการตัด (Cut) Ctrl + X
ต้องการบันทึก (Save) Ctrl + S
ต้องการเลิกทำ หรือย้อนกลับ กด Ctrl + Z
ทำตัวหนา Ctrl + B
ปิดสเปรดชีต Ctrl +W
บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์ Ctrl + Enter
เลือกหลายเซลล์พร้อมกัน Ctrl + Click
สำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้ Ctrl + .
ไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด Ctrl + Home
ไปยังเซลล์ขวาล่างสุด Ctrl + End
ซ่อนแถวที่เลือก Ctrl +9
ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก Ctrl +0
เลือกทั้งหมด Ctrl + A
ไปที่แท็บมุมมอง Ctrl + W
ไปที่แท็บแทรกความเห็น Alt + N
ไปที่แท็บเค้าโครงกระดาษ Alt + P
ไปที่แท็บสูตร Alt + M

ที่มา : https://support.office.com/th
#LearnEducation #LearningSolutionForAll