คีย์ลัด WORD งานเสร็จไวโดนใจครู

          จะดีแค่ไหนหากคุณครูสามารถใช้งาน Microsoft word ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการใช้ “คีย์ลัด word” เรียกคำสั่งหรือ เรียกเปิดฟังก์ชั่นด้วย “ปุ่มลัด” ที่อยู่ใน Microsoft word บทความนี้จึงนำคีย์ลัดต่างๆ ที่มักนิยมใช้งานมาแนะนำให้คุณครูได้ลองนำไปใช้งานกัน ไม่ว่าจะเป็นงานเร่ง งานด่วน พิมพ์เยอะ นิ้วพัน นิ้วล็อค ก็สามารถช่วยคุณครูได้
เปิด Alt + O
บันทึก Ctrl + S
ปิด Ctrl + W
ตัด Ctrl + X
คัดลอก Ctrl + C
วาง Ctrl + V
เลือกทั้งหมด Ctrl + A
ตัวหนา Ctrl + B
ตัวเอียง Ctrl + I
ขีดเส้นใต้ Ctrl + U
ลดขนาดฟ้อนท์ Ctrl + ]
จัดข้อความกึ่งกลาง Ctrl + R
จัดข้อความชิดซ้าย ESC
จัดข้อความชิดขวา Ctrl + E
ยกเลิก Ctrl + L
เลิกทำ Ctrl + Z
ทำซ้ำ Ctrl + Y
ตัวอย่างก่อนพิมพ์ Alt + Ctrl + l
พิมพ์เอกสาร Ctrl + P
แสดงเมื่อขยาย แป้นลูกศร
แสดงเมื่อย่อ Ctrl + Home
แสดงตัวอย่างสุดท้าย Ctrl + End
แทรกความเห็น Alt + R + C
สร้างเอกสารใหม่ Ctrl + N
ปิดเอกสาร Ctrl + O
แยกหน้าต่างเอกสาร Ctrl + W
ที่มา : https://support.office.com/th
#LearnEducation #LearningSolutionForAll