คุณครูได้อะไรบ้าง จากการเรียนออนไลน์ ในยุค New Normal?

คุณครูได้อะไรบ้าง จากการเรียนออนไลน์

เป็นเวลาปีกว่า ๆ แล้วที่คุณครูทั่วโลกต้องปรับตัวกับยุค New Normal  ย้ายการเรียนการสอนจากปกติเป็นการสอนระยะไกลออนไลน์ สลับกับโรงเรียนปิดเปิด จากประสบการณ์นี้ ทำให้คุณครูหลายคนต้องพบกับความลำบากหลาย ๆ อย่างในการสอน แต่ว่าก็ได้เรียนรู้ข้อดีต่าง ๆ เช่นกัน วันนี้เรามีความเห็นจากคุณครูเว็บไซต์ Edutopia หลังการสอนออนไลล์มาเล่าให้ฟังว่า การสอนออนไลน์ในยุค New Normal ให้อะไรคุณครูบ้าง ? แล้วสามารถนำปรับไปใช้ในเทอมใหม่ได้อย่างไร?

มุมมองต่อแผนการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป

การสอนออนไลน์สลับกับการสอนในห้องเรียนทำให้มุมมองการวางแผนการสอนต่าง ๆ ของคุณครูเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่การวางแผนในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่รวมถึงการวางแผนในห้องเรียนด้วย เมื่อต้องเรียนออนไลน์ ทุกกำหนดการล่วงหน้าต้องพร้อมและรวดเร็วกว่าเคย การคอยอัพเดทสิ่งต่าง ๆ กับนักเรียน กลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าเดิม

ปรับใช้ในเทอมใหม่ยังไงบ้าง วางแผนตารางการเรียนให้ชัดเจนและส่งตารางเวลาล่วงหน้าให้นักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน และการสอนของครูให้มากยิ่งขึ้น

การพูดคุยในห้องเรียนเปลี่ยนไป

การเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Zoom ทำให้การมีส่วนร่วมของนักเรียนสำคัญยิ่งกว่าเดิม เพราะคงไม่อยากมีครูคนไหนพูดคนเดียวผ่านวีดีโอเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่มีคนตอบ การคอยหาทางให้นักเรียนตอบรับและมีส่วนร่วมในการเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้น โดยการตอบรับจากนักเรียนไม่ได้มาในรูปแบบการพูดเท่านั้น แต่รวมถึงสนับสนุนให้มีการเขียนตอบในแบบสอบถามหรือพิมพ์คุยในแชทด้วย  การสอนออนไลน์นี้เองทำให้คุณครูได้เข้าใจถึงการจัดสรรพื้นที่แสดงความเห็นในห้องเรียนมากขึ้น  

ปรับใช้เทอมใหม่อย่างไรบ้าง การยกมือตอบในคาบไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่คุณครูใช้สื่อสารกับนักเรียนได้ หากว่ามีเวลาไม่มากพอหันักเรียนทุกคนออกความเห็น คุณครูสามารถใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งการเขียนหรือส่งคำตอบออนไลน์ เพื่อรับรู้เสียงของนักเรียนได้มากขึ้น

เวลาพักสมองนั้นสำคัญ

การประชุมหรือเรียนออนไลน์นั้นใช้สมาธิและพลังสมองมากกว่าที่หลายคนเข้าใจ ในขณะเดียวกัน การเรียนสอนระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าโรงเรียนนั้นเองก็เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูหลายคนได้พักผ่อนมากกว่าอยู่ที่โรงเรียน แต่ว่าสิ่งสำคัญคือการจัดเวลาพักนั้นให้เหมาะสม ไม่น้อยเกินไปจนเหนื่อย หรือไม่นานเกินไปจนการเรียนการสอนขาดตอน นอกจากนั้นเวลาพักยังช่วยให้นักเรียนมีเวลาได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งเรียนไป และเตรียมตัวกับคาบต่อไป

ปรับใช้ในเทอมใหม่อย่างไรบ้าง มีการแบ่งการพักในระหว่างคาบเรียนตามความเหมาะสม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาพักนั้นทบทวน และถามคำถามคุณครู

การแบ่งกลุ่มนักเรียนช่วยห้องเรียนได้

คุณครูจาก Edutopia ให้ความเห็นว่าในโปรแกรมเรียนออนไลน์เช่น Zoom คุณครูสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนให้พูดคุยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นได้มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น เพราะกลุ่มพูดคุยที่เล็กลงและเวลาที่มากขึ้น และเป็นการบังคับกลาย ๆ ให้นักเรียนเตรียมตัวในการแสดงความเห็น เพราะกลุ่มที่เล็กลงทำให้ไม่มีที่ซ่อนหรือแกล้งทำเป็นไม่พูด

ปรับใช้ในเทอมใหม่อย่างไรได้บ้าง การแบ่งกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งหมดทีเดียวาจจะเป็นเรื่องยากเมื่อกลับมาในห้องเรียนในพื้นที่จำกัด สิ่งที่คุณครูทำได้คือ แบ่งกลุ่มห้องเรียนครึ่งหนึ่งทำงานที่ไม่ต้องพูด หรือเน้นการฟัง ส่วนอีกครึ่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในชั้นเรียน สลับไปเรื่อย ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างทั่วถึง

อย่าลืมเก็บความเห็นหลังการสอน

เมื่อต้องเรียนออนไลน์ที่ไม่เคยชิน คุณครูหลาย ๆ คนจึงเก็บความคิดเห็นและแบบสอบถามหลังเรียนของนักเรียนอย่างละเอียดมากกว่าที่เคย เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนที่ไม่คุ้นชินให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การเก็บความเห็นนักเรียนหลังการสอนให้เห็นว่าคุณครูใส่ใจนักเรียนอีกด้วย

ปรับมาใช้กับเทอมใหม่อย่างไรดี การปรับปรุงการเรียนการสอนนั้นไม่มีที่สิ้นสุด และการเก็บความหลังการสอนทั้งออนไลน์และในห้องเรียนเป็นผลดีต่อทั้งคุณครูและห้องเรียน เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนออนไลน์แล้ว อย่าลืมความสำคัญแบบสอบถามและข้อเสนอแนะจากนักเรียน

 

ขอขอบคุณที่มาจาก Edutupia