คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา

โหลดไว้ใช้งาน! คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

หลายโรงเรียน ต้องมีปรับเปลี่ยนทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้เผยแพร่คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้ได้โหลดไว้ใช้เพื่อปรับเป็นแนวทางกันเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://bet.obec.go.th/