จับตา!! การเรียนรู้แห่งอนาคต เทรนด์เทคโนโลยี Disruptive Edtech

การเรียนรู้แห่งอนาคต
ต้องยอมรับว่า เทรนด์การศึกษาการเรียนรู้แห่งอนาคตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยบทความนี้จะพาไปส่องดูเทรนด์การศึกษาเทคโนโลยี Disruptive Edtech การเรียนรู้แห่งอนาคต หลังสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนโลก และระบบการศึกษาให้มีความแปลกใหม่ พลิกโฉมระบบการศึกษาและต้องเตรียมพร้อมรับมือ ปรับตัวอยู่เสมอ
เทรนด์เทคโนโลยี Disruptive Edtech การเรียนรู้แห่งอนาคต
1. Personalized learning powered by data / AI ปลดล็อคศักยภาพการเรียนรู้สู่การเรียนรู้แห่งอนาคต โดยต้องยอมรับว่าครู 1 คน อาจไม่สามารถรับมือกับหรือตอบโจทย์ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากนัก ดังนั้น AI จึงมีปัจจัยเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมการสอนของคุณครูสู่ผู้เรียนนั่นเอง
2. Robotics & IoT เสริมทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
การเรียนรู้จากแค่หนังสือในหลักสูตรอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทักษะแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหา มากกว่าความรู้เชิง technical
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการสอนวิชากลุ่ม STEAM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยคุณครูให้สามารถก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยี Robotics & IoT ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการคิด การลงมือทำจริง โดยจำลองจากสถานการณ์จริง ในอนาคต
3. AR/VR พลิกโฉมวิธีการเรียนรู้แห่งอนาคต
Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เป็นที่รู้จักกันมาในแวดวงสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่เกมส์ Pokemon Go ได้รับความนิยมทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม niche เฉพาะกลุ่ม ยังไปไม่ถึง mass adoption และยังไม่ได้มี use case ที่ชัดเจนมากนัก มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษาด้วย

 

ขอบคุณที่มา : disruptignite.com