จีนเริ่มแล้ว!! บังคับใช้กฎห้ามครูตี-ด่าทอ นักเรียนประถม-มัธยม

ครูจีน

จีนเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ ในการกำกับดูแลวิธีควบคุมวินัยในโรงเรียน โดยสั่งห้ามครูตี-ด่าทอ รวมถึงการลงโทษทางร่างกายและการใช้ถ้อยคำเชิงลบตำหนิติเตียนในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โดยเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพธุรกิจ ได้เผยแพร่ข้อความระบุดังนี้

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีน รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ (1 มี.ค.) จีนบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ในการกำกับดูแลวิธีควบคุมวินัยในโรงเรียน โดยห้ามการลงโทษทางร่างกายและการใช้ถ้อยคำเชิงลบตำหนิติเตียนในโรงเรียนประถมและมัธยม

ข้อบังคับฉบับทดลอง ซึ่งเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน เมื่อเดือน ธ.ค. ระบุว่า ครูอาจารย์ไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

– ใช้วิธีควบคุมวินัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายโดยตรงกับนักเรียน
– ใช้ถ้อยคำเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียน
– บังคับให้นักเรียนยืนนิ่งหรืออยู่ในท่าทางผิดวิสัยนานเกินไป
– ลงโทษแอบแฝงอย่างบังคับให้แยกตัวโดดเดี่ยว

ขณะเดียวกัน ข้อบังคับนี้ยังระบุเงื่อนไขที่ครูอาจารย์จำเป็นต้องปฏิบัติตาม และการใช้วิธีควบคุมวินัยที่แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยนักเรียนที่ทำความผิดเล็กน้อยควรถูกลงโทษสถานเบา
.
– ขอโทษด้วยวาจา หรือ
– เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
– ทำความสะอาดห้องเรียน

ส่วนมาตรการขั้นเด็ดขาดต่อการกระทำผิดร้ายแรงจะถูกใช้กับนักเรียนประถมชั้นปีสุดท้าย รวมถึงนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย โดยวิธีควบคุมวินัยชั้นนี้อาจรวมถึงการพักการเรียน การให้คำปรึกษา และการแก้ไขความประพฤติอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ความยุติธรรม และความเหมาะสม เพื่อบ่มเพาะบุคคลที่มีเหตุมีผล

ปัจจุบัน ในจีนเกิดกระแสเรียกร้องคำนิยามและคำอธิบายมาตรการควบคุมวินัยในโรงเรียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดกรณีใช้วิธีลงโทษที่ก่อให้เกิดการถกเถียงเผ็ดร้อนเป็นวงกว้าง

ที่มา : เฟซบุ๊ก กรุงเทพธุรกิจ