ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน คณิตศาสตร์ สมุดเล่มเล็กสรุปความรู้ เรื่อง ตัวประกอบ

สื่อการสอนคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอนคณิตศาสตร์ สมุดเล่มเล็กสรุปความรู้ เรื่อง ตัวประกอบ

โดยสื่อการสอนคณิตศาสตร์ชิ้นนี้จะช่วยนักเรียนสรุปเนื้อหาเรื่องวิชาตัวประกอบได้ในเล่มเล็ก ๆ เล่มเดียว สะดวกทั้งนักเรียน ง่ายทั้งคุณครู 

ขอขอบคุณและติดตามเพจได้ที่ คณิตศาสตร์ ป.6 By ครูซายหมุย สำหรับสื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้ครับ