ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” โดย สสวท. โจทย์เลขระดับโลกตัวช่วย วิชาเลขระดับมัธยม!

12-หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA

สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” นี้เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน การเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่าน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำโจทย์ปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนไปใช้แก้ปัญหา อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน ในอันที่จะเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

ทำไมคุณครูต้องสมัคร TEACHER CENTER

สมัครฟรี! พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจาก Teacher Center เว็บบอร์ด เพื่อครูทุกคน
🤩Teacher Center เว็บบอร์ดของนักสอน ทั้งข่าวสาร  สื่อการสอน แผนการสอน หรือแม้แต่เรื่องเล่า และเคล็ดลับการสอนในห้องเรียน
📌สมัครได้ที่นี่ https://bit.ly/2YKlExf
มาร่วมกันสร้างสังคมครูออนไลน์ คุณภาพกันเยอะๆนะครับ💙