ดาวน์โหลดฟรี! แผนการสอน แผนการสอนอนุบาล ปฐมวัย ครบชั้น

แผนการสอน
รวมไว้ให้เลือกใช้งาน แผนการสอนแผนการสอนอนุบาล ปฐมวัย ครบชั้น โดยคุณครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
– แผนปฐมวัย 5 ขวบ
– แผนปฐมวัย 4 ขวบ
– แผนปฐมวัย 3 ขวบ
– สื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้รียนตามแนวการจัดกิจกรรมเรียมประสอบการณ์การศึกษาปฐมวัย (อ.) ปีที่ 3
– สื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสอบการณ์การศึกษาปฐมวัย (อ.) ปีที่ 2
– สื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย (อ.)ปีที่ 1
– แนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับรุง)
– เกมอนุบาล 3 ขวบ สัปดาห์ที่1-20
– เกมอนุบาล 4 ขวบ สัปดาห์ที่1-20
– เกมอนุบาล 5 ขวบ สัปดาห์ที่1-20
– เกมอนุบาล 6 ขวบ สัปดาห์ที่1-20