ดาวน์โหลดเลย! สื่อและแบบฝึกหัด วิชาการคำนวน ชั้นประถมต้น จาก สสวท.!

สื่อและแบบฝึกหัดวิชาการคำนวน ชั้นประถมต้น จาก สสวท

วิชาการคำนวนเป็นอีกหนึ่งวิชาหลักที่นักเรียนต้องฝึกฝนและคุณครูต้องคอยหาสื่อการสอนและใบงานใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในห้องเรียน 

คุณครูสามารถนำสื่อการสอนและแบบฝึกหัดวิชาการด้านวิชาการคำนวนระดับประถมต้นนี้ไปใช้ได้เลย โดยมีให้เลือกดาวน์โหลดทั้งใบกิจกรรมและสื่อกิจกรรมในรูปแบบของไฟล์PDFที่สามารถนำไปปรินท์และใช้ได้อย่างง่ายดาย

ขอขอบคุณที่มาจาก สสวท.