ดาวน์โหลดเลย! แบบฝึกหัด คัดลายมือภาษาอังกฤษ ABC สำหรับเด็กปฐมวัย

แจกฟรี แบบฝึกหัดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ABC สำหรับเด็กปฐมวัย

วันนี้เรามีแบบฝึกหัดคัดลายมือ ABC สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมต้นมาฝากกันโดยที่คุณครูสามารถปรินท์นำไปใช้ได้เลย เป็นเล่มสีสันสวยงาม ที่คุณครูสามารถใช้ได้ระยะยาวเลย 

ขอขอบคุณเพจ วิชาการ สำหรับสื่อการสอนดี ๆ ชิ้นนี้ครับ