ดาวน์โหลดเลย! แบบฝึกหัด CODING พร้อมเฉลย ชั้น ม.5 (ไฟล์ Word แก้ไขได้)

Coding

รวมแบบฝึกหัด Coding เนื้อหาที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยครับ
  • รหัสลำลอง
  • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
  • Scratch กับการเขียนโปรแกรม
  • โปรแกรมตารางทำงาน
  • การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
  • การใช้โปรแกรมค้นหาและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 

ที่มา : ทีมวิชาการ LearnEducation