ทำความเข้าใจนักเรียน LGBTQ+ – ความหลากหลายทางเพศ ให้โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

LGBTQ+

LGBTQ+ คืออะไร ?

LGBTQ+ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์ เควียร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มเพศตามเพศสภาพหรือ Cisgender (เช่น ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทั้งกายและใจไม่ได้อยากเป็นผู้ชายหรือเพศอื่นๆ) โดยบางคนก็เรียก LGBT บ้าง บางคนก็เรียก LGBTQ หรือ LGBTQA ก็มี แต่โดยรวมแล้วก็หมายถึงกลุ่มคนเพศทางเลือกนั่นเอง (ขอขอบคุณข้อมูลจาก  HotCourses) 

ประเด็นเรื่องของ LGBTQ+นั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

โดยปัจจุบัน ในสถานศึกษาหลางที่ที่ตั้งองค์กรหรือโครงการโดยเฉพาะต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนักเรียนเหล่านี้ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ ทำความเข้าใจ และป้องกันการถูกกดขี่ หรือเหยียดรังแกจากผู้คนที่ไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศ อย่างก็ตามนักวิจัยได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับนักเรียน LGBTQ หรือกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศที่โรงเรียนในสหรัฐฯ ว่านักเรียน LGBTQ เกือบทั้งหมดที่เผยว่าได้ยินได้ฟังความคิดเห็นที่ก้าวร้าวเกี่ยวกับเรื่องเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก VoaThai)

ด้วยสังคมไทยที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างทั่วถึง ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ ต้องพบเจอกับสภาพแวดล้อมที่ลำบาก ทั้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การเหยียดเพศ รังแกหรือการถูกบังคับให้หลบซ่อนตัวตนของตัวเอง ทั้งในโรงเรียนและภายนอก เรื่องนี้เกิดขึ้นกับทั้งครูอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว และเด็ก ๆ ที่ยังต้องเติบโตแต่กลับถูกกดทับไว้ เพราะความไม่เข้าใจของสังคม

ดังนั้น หากโรงเรียนสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศให้ทั้งนักเรียนและบุคลากร เพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศ และสร้างคนและสังคมที่มีความเปิดกว้างในระยะยาว โดยกการสนับสนุนนี้ ไม่ใช่แค่กับนักเรียนเท่านั้น แต่รวมทั้งคุณครูในกลุ่ม LGBTQ+ นั่นเอง

 

  1. เริ่มด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การศึกษาและเข้าความหลากหลายทางเพศเป็นจุดสำคัญที่สุดที่นำไปถึงการเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ในระยะยาว โดยเริ่มจากเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อน แสดงให้เหล่ากลุ่มคน LGBTQ+ เห็นว่า ทางโรงเรียนเปิดกว้างให้กับสังคมที่มีความหลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างสถาบันที่ปลอดภัยในระยะยาว โดยปัจจุบันมีบทความหลากหลายออนไลน์ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้ เช่น บทความโดยไทยรัฐ บทความโดย HotCourses

การพูดคุยสอบถามเพื่อทำความเข้าใจกลุ่ม LGBTQ+ ก็สำคัญเช่นกัน แต่อย่าลืมว่า เรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และหลาย ๆ คนถูกสั่งให้ปิดกั้นมานาน จากทั้งสังคมที่ยังไม่เปิดรับ จนการเปิดเผยเรื่องตัวตนด้านคววามเป็น LGBTQ+ เป็นเรื่องอันตรายของหลาย ๆ คน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐานเรื่องความหลากหลายทางเพศที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องกับทั้งนักเรียนและบุคลากร เพื่อแสดงให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้เห็นว่าผู้คนและโรงเรียนนี้ เป็นสถานที่ปลอดภัย และเปิดกว้างสำหรับพวกเขา

  1. ใช้ภาษาอย่างถูกต้องและระมัดระวัง

นี่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  แต่การใช้ภาษา เช่น เรียกนักเรียนหรือบุคลากรข้ามเพศด้วยคำเรียกที่ถูกต้อง เป็นการแสดงความเคารพต่อตัวตนของนักเรียน สอบถามให้แน่ใจว่ากลุ่มคนนั้นสบายใจกับคำเรียกแบบไหน ไม่สนับสนุนให้ใช้คำดูถูกทางเพศหรือล้อเลียนอัตรลักษณ์ทางเพศ เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสนับสนุนและเปิดกว้างด้านเพศของโรงเรียน และเป็นการปลูกฝังความคิดที่ดีด้วย

  1. เป็นแรงสนับสนุนที่พึ่งพาได้

หลาย ๆ ครั้งที่กลุ่มคน LGBTQ+ รู้สึกโดดเดี่ยว ทั้งจากความกดดัน สภาพแวดล้อมและสังคม ซึ่งเกิดได้ทั้งในกลุ่มนักเรียนและคุณครู จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่จะแสดงความร่วมแรงร่วมใจว่าพวกเขามีคนที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเริ่มได้ทั้งจากการสนับสนุนให้คุณครูข้ามเพศได้แต่งตัวตามเพศของตัวเอง ปกป้องและป้องกันการรังแกจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ ให้คำปรึกษานักเรียนที่อยู่ระหว่างการค้นหา และทำความเข้าใจด้านความหลากหลายทางเพศ

 

การเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นสามารถเริ่มได้ด้วยการผลิตบุคลากรคุณภาพจากโรงเรียน การสร้างโรงเรียนที่เป็นมิตรและปลอดภัย และการเปิดกว้างมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมก้าวหน้าระยะยาว

 
ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก edutopia, Hotcourses , ไทยรัฐ และ VOAThai