ท่องศัพท์ง่าย! เคล็ดลับพิเศษจากตัวเลข Magic Number จำได้ขึ้นใจ

ท่องศัพท์
ว่าด้วยเรื่องการท่องศัพท์!! นักจิตวิทยาเรียกจำนวนสิ่งของที่คนๆ หนึ่งสามารถจดจำได้ในเวลาสั้นๆ ว่า The Magic Number โดยมาตรฐานธรรมชาติของมนุษย์ คนๆ หนึ่งสามารถเก็บข้อมูลในความจำเพื่อใช้งานได้ 5-9 คำ และในงานวิจัยล่าสุดระบุว่า 3 คือจำนวนที่คนสามารถจดจำได้ในเวลาสั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
     ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนี้มาปรับใช้ในการเรียนที่ต้องใช้การท่องจำทั้งการท่องศัพท์ สูตรเลข หรือแม้แต่โน้ตดนตรี   แทนที่จะพยายามจำข้อมูลยาวยิบย่อยจำนวนมากภายในเวลาอันสั้น การแบ่งข้อมูลเป็นจำนวนเล็กๆ ก่อนแล้วค่อยนำมาเชื่อมต่อกันจะทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เคล็ดลับการจำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดคือการเริ่มจำแต่น้อยแล้วๆ ค่อยเติมลงไปเรื่อยๆ นั่นเอง การท่องศัพท์ก็เช่นกัน

โดยการท่องศัพท์ปรับใช้อย่างเป็นลำดับ ดังนี้

  1.  Introduce เริ่มต้นด้วยการแนะนำสมองกับ สามสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน เช่น หากเป็นคำศัพท์ก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่น table, chair, sofa
  2. Drill ขั้นตอนนี้คือการท่องจำและเจาะลึกทั้งสามสิ่งนั้นให้ขึ้นใจ เช่นอาจจะใช้ flashcard
  3.  Re-Introduce เมื่อท่องสามศัพท์แรกได้แล้ว ก็แนะนำสามศัพท์ต่อไปให้กับสมองของเราได้เรียนรู้กับตัวศัพท์ชุดใหม่ ควรมีความเกี่ยวข้องกับสามศัพท์ที่เราท่องไปตอนแรก เพื่อจำได้ง่ายขึ้น เช่น cabinet, closet, dresser
  4.  Combine and Drill รวมคำศัพท์ชุดเก่าและใหม่ด้วยกัน และเริ่มจำอย่างเจาะลึกอีกครั้ง เมื่อเรารู้จักสามสิ่งแรกที่ท่องและเข้าใจอย่าดีแล้ว การจำความรู้ชุดใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกันนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไป
  5.  Repeat ทำขั้นตอน 1-4 ซ้ำอีกครั้ง

เคล็ดลับเพิ่มเติม

–     การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเรามีความเข้าใจกับมันจริงๆ เช่น เมื่อท่องศัพท์ ก็ลองหาประโยคที่ใช้ศัพท์นั้นๆ อย่างถูกต้องดูด้วย
–      การสร้างความจำที่ดีการทบทวนเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะเรียนรู้ศัพท์ชุดใหม่ๆ แล้วอย่าลืมกลับมาทบทวนศัพท์ชุดเก่าด้วยเพื่อที่จะสามารถมีชุดคำศัพท์ในหัวได้ในระยะยาว

Source:  https://www.musical-u.com/learn/the-magic-number-and-how-to-use-it-to-learn-anything/