ปัญหาการ เรียนออนไลน์ สะท้อนความไม่พร้อมของการศึกษาไทยช่วงโควิด-19

เรียนออนไลน์
การเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากๆ โดยทุกโรงเรียนต้องรับมือและปรับตัวรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนเป็นอย่างมาก สำหรับบางพื้นที่ระบบการศึกษาต้องหยุดชะงัก และต้องปรับรูปแบบการศึกษามาเป็นการเรียนออนไลน์ ทำให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ ซึ่งในหลายๆ พื้นที่ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหาการเรียนออนไลน์ สะท้อนความไม่พร้อมของการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก

ปัญหาการเรียนออนไลน์ ความไม่พร้อม ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการเรียน

ต้องยอมรับว่าโควิด-19 ทำให้รูปแบบการศึกษาต้องปรับตัว การเรียนออนไลน์จึงถือเป็นช่องทางที่จะทำให้การศึกษายังขับเคลื่อนต่อได้ เสี่ยงการติดเชื้อ แต่การเรียนออนไลน์สำหรับเด็กบางโรงเรียน บางพื้นที่ บางครอบครัว กลัวส่งผลกระทบอย่างหนัก ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ต้องใช้ประกอบการเรียน ฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นปัจจัยแรกที่ควรคำนึงถึง หากจะต้องทำการเรียนออนไลน์

ปัญหาการเรียนออนไลน์ สะท้อนภาพ “ความเหลื่อมล้ำ” ทางการศึกษา

เพราะไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะเข้าถึงการศึกษา เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ แม้กระทั่งตัวคุณครูเองก็ต้องปรับตัวปรับรูปแบบการสอน ที่เพิ่มภาระทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ภาพความเหลื่อมล้ำชัดเจนขึ้นเมื่อเด็กทุกคนยังไร้ซึ่งอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงการศึกษา ในขณะที่บางครอบครัวภาระตกไปอยู่กับผู้ปกครองต้องหาซื้ออุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน ต้องจ่ายค่าเทอมและดูและลูกขณะเรียนออนไลน์ คุณครูบางคนต้องควักเงินซื้ออุปกรณ์ช่วยสอนออนไลน์ ความเหลื่อมล้ำความไม่พร้อมที่จะเข้าถึงการศึกษายิ่งเป็นภาพชัด และเป็นปัญหาที่ทางภาครัฐต้องคิดแก้ไข และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้านการศึกษาให้มากที่สุด

ปัญหาการเรียนออนไลน์ กับภาระงานการบ้านที่มากยิ่งขึ้น

การเรียนออนไลน์อาจส่งผลให้คุณครูต้องตามเก็บชิ้นงานนักเรียน เพื่อวัดผล เพิ่มภาระชิ้นงานให้นักเรียน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการเข้าเรียน จนเกิดเป็นความเครียดความท้อในเรียนออนไลน์ ไม่เพียงแค่นักเรียนเท่านั้นที่เครียด ด้านครูผู้สอนก็ต้องพยายามหากลยุทธ์ เทคนิคการเรียนใหม่ๆ ศึกษาการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อปรับตัวรับมือกับการสอนออนไลน์ด้วยเช่นกัน

หากมีระบบการเรียนที่พร้อม Support การเรียนออนไลน์ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์ สร้างห้องเรียนคุณภาพ พร้อมรับทุกสถานการณ์ จะเรียนออนไลน์หรือ ออฟไลน์ก็พร้อม กับระบบ ONLINE BLENDED LEARNING มาพร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับหนังสือเรียน

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd
หรือโทร 02-251-4569