ฟรี! แผนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์แผนการสอนวิชาภาษาไทย มาให้คุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนครับ แผนการสอนทั้งหมดนี้เป็นแผนการสอนตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เลยครับ

1.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์

2.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์

3.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์

4.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดไฟล์

5.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดไฟล์

6.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดไฟล์

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่มาจากสื่อการสอนดอทคอมสำหรับแผนการสอนดี ๆ ชี้นนี้ครับ