ฟิสิกส์ คณิต

เรียนรู้แบบเข้าใจ พิชิตทุกบทเรียน

ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

ช่วยเตรียมการสอนของครูได้อย่างดี

ช่วยเตรียมการสอนของครูได้อย่างดี

วัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

ด้วยข้อสอบที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัดตามระดับชั้นของผู้เรียน

ระบบการติดตามและการรายงานผล

ครอบคลุมด้วยระบบการติดตามและการรายงานผลผู้เรียนรายบุคคล (Teacher report)

เสริมจุดเด่นด้วยไฟล์เรียนระดับคุณภาพ

เนื้อหาครบ เข้าใจง่ายแค่เรียนจบ

– รูปแบบการเรียนการสอนครบวงจรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผสมผสาน
– แหล่งรวมตัวอย่างคอร์สด้านวิชาการ
– การันตรีด้วยผลตอบรับจากผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ
– กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
– รับข่าวสารอัพเดทเรื่องการศึกษาตลอดการร่วมรับสิทธิ์
– ร่วมรับสิทธิประโยชน์มากมายในทุกกิจกรรม

ฟิสิกส์ คณิต พิชิตทุกบทเรียน
วิเคราะห์ แก้ปัญหา

ฝึกฝน ลงมือทำ ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

สิ่งที่ได้รับ

Digital Contents & Textbooks

Software & Assessment

Teacher Training & Implementation

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
วิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

(รายวิชาเพิ่มเติม)

ฟิสิกส์

(รายวิชาเพิ่มเติม)

เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาด้านวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโดยไฟล์เรียนระดับคุณภาพ เนื้อหาครบ เข้าใจง่าย

คอร์สเรียน

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปร่ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 4

เทคนิค เนื้อหา เข้มข้น ครอบคลุมวิชาการทุกระดับชั้น
โรงเรียนส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระดับชั้นประถมฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก http://bit.ly/40Sewg4 หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์…