คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาด้านวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโดยไฟล์เรียนระดับคุณภาพ เนื้อหาครบ เข้าใจง่าย

คอร์สเรียน

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปร่ง พ.ศ. 2560)
    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์…