ภาษาอังกฤษ

เทคนิคสอนภาษาอังกฤษยังไง ให้ง่าย

เก่งได้รอบด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน

ออกแบบคาบเรียนหลากหลายรูปแบบ

ทั้งห้องเรียนรูปแบบปกติ กิจกรรมชั่วโมงทบทวน ครบ 80 ชั่วโมง

เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมอาเซียน

ในรูปแบบบูรณาการร่วมกับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ (CLIL : Content and Language Integrated Learning)

หนังสือเรียน 4 สี

พร้อมภาพการ์ตูนประกอบความเข้าใจอย่างสวยงาม

เนื้อหาตรงามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2551 และมาตรฐานเครือซาเลเซียน

แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหนังสือเรียน

กิจกรรมมีความหลากหลายไม่ใช่เพียงแค่ตอบคําถาม

ที่ปรึกษาจาก Ignite

ทีมงานวิชาการและที่ปรึกษา ที่ช่วยทําให้น้อง ๆ เข้าใจภาษาได้อย่างลึกซึ้ง

– รูปแบบการเรียนการสอนครบวงจรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผสมผสาน
– แหล่งรวมตัวอย่างคอร์สด้านวิชาการ
– การันตรีด้วยผลตอบรับจากผู้บริหารและคุณครูทั่วประเทศ
– กรอกแบบฟอร์มจองสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
– รับข่าวสารอัพเดทเรื่องการศึกษาตลอดการร่วมรับสิทธิ์
– ร่วมรับสิทธิประโยชน์มากมายในทุกกิจกรรม

UPSKILL ภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนแบบรอบด้าน
ฟัง พูด อ่าน เขียน

พร้อมรับทุกสถานการณ์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็เอาอยู่

สิ่งที่ได้รับ

นักเรียน: หนังสือเรียน, แบบฝึกหัด
และ บทเรียนวิดีโอ

คุณครู: คู่มือครู, แบบฝึกหัดเสริม, ไฟล์สำหรับ
ฝึกฟัง, โปสเตอร์ (ป.5-6) และ บัตรคำศัพท์

Software สำหรับการ
ติดตั้งระบบเพื่อการเรียนการสอน

Assessment (ระบบการ
ประเมินการเรียนของนักเรียน)

Teacher Training
มีการฝึกอบรมคุณครูเพื่อการสอน

Implementation (การจัดการเครื่องต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน)

สุดยอด เครื่องมือช่วยครู
วิชาภาษาอังกฤษ

Play Video

เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ช่วยให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ สร้างทัศนคติที่ดี และยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังมีตัวช่วยสำหรับคุณครูในการประเมินการเรียนสอน

คอร์สเรียน

  • พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

เทคนิค เนื้อหา เข้มข้น ครอบคลุมวิชาการทุกระดับชั้น
โรงเรียนส่วนตัว เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระดับชั้นประถมฯ

ระดับชั้นมัธยมฯ ต้น

ระดับชั้นมัธยมฯ ปลาย

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก http://bit.ly/40Sewg4 หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีหลากหลายเทคนิคที่เสริมสร้างความจำ เหล่าครูผู้สอนต้องหากลวิธีเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง…