เหมาะกับใคร?

 • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ช่วยให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ สร้างทัศนคติที่ดี และยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังมีตัวช่วยสำหรับคุณครูในการประเมินการเรียนสอน

คอร์สเรียน

 • พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

ระดับชั้น

 • ประถมศึกษาปีที่ 5-6
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกอบด้วย

 • นักเรียน
  – หนังสือเรียน
  – แบบฝึกหัด
  – บทเรียนวิดีโอ
 • คุณครู
  – คู่มือครู
  – แบบฝึกหัดเสริม
  – ไฟล์สำหรับฝึกฟัง
  – โปสเตอร์ (เฉพาะ ป.5-6)
  – บัตรคำศัพท์

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป เปลี่ยนความกลัวเป็นความสนุก สร้างความเข้าใจ ด้วย English Blended Learning จาก LearnEducation

ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป เปลี่ยนความกลัวเป็นความสนุก สร้างความเข้าใจ ด้วย English Blended Learning จาก LearnEducation

หากพูดถึงภาษาอังกฤษ เชื่อว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นภาษาสากลที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงาน หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวัน และต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญ สามารถต่อยอดกับทุกแขนงวิชาได้…

สนใจหลักสูตรนี้