เหมาะกับใคร?

 • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ช่วยให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ สร้างทัศนคติที่ดี และยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังมีตัวช่วยสำหรับคุณครูในการประเมินการเรียนสอน

คอร์สเรียน

 • พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

ระดับชั้น

 • ประถมศึกษาปีที่ 5-6
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกอบด้วย

 • นักเรียน
  – หนังสือเรียน
  – แบบฝึกหัด
  – บทเรียนวิดีโอ
 • คุณครู
  – คู่มือครู
  – แบบฝึกหัดเสริม
  – ไฟล์สำหรับฝึกฟัง
  – โปสเตอร์ (เฉพาะ ป.5-6)
  – บัตรคำศัพท์

ความรู้สึกของครูและนักเรียน

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569

บทความที่เกี่ยวข้อง

Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

Modern Classroom Upgrade สร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วย ENGLISH BLENDED LEARNING by LearnEducation ทันสมัย เรียนรู้ง่าย ใช้งานได้จริง

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีหลากหลายเทคนิคที่เสริมสร้างความจำ เหล่าครูผู้สอนต้องหากลวิธีเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง…

สนใจหลักสูตรนี้