เหมาะกับใคร?

 • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิชาภาษาไทยของนักเรียน โดยบทเรียนเน้นความเข้าใจ เรียนสนุกไม่น่าเบื่อสอดแทรก Storytelling และมีการใช้ gamification ช่วยกระตุ้นความสนใจ สร้างความสนุกสนาน

คอร์สเรียน

 • วิชาภาษาไทย เนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาธิกาารและมีเพิ่มเติมเนื้อหาจากตำราอื่น

ระดับชั้น

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ประกอบด้วย

 • Digital Content & Textbooks

    – ไฟล์เรียน

    – หนังสือเรียน (ใช้หนังสือของกระทรวง)

    – แบบฝึกหัด

    – คู่มือครู

 • Software & Assessment

 • Teacher Training & Implementation

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
คลิก https://bit.ly/3dzYBhd หรือโทร 02-251-4569