มาทางนี้!! เชิญชวนร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แบบทดสอบออนไลน์

ขอเชิญคุณครูผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดยแบบทดสอบความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใช้สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งคุณครูผู้สนใจ

(สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80 %
สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ)