ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต
ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation เพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบและเกิดการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน สำหรับการเรียนนั้น โรงเรียน นักเรียน คุณครู ต้องปรับตัวขนานใหญ่ จากเรียนปกติสู่การเรียนออนไลน์ และในบางวิชาที่ต้องเน้นการเรียนจริง หรือต้องใช้หลักการอธิบายไม่ให้ชวนง่วง หรือทำการทดลอง เช่น วิทย์-คณิต ก็ทำเอาคุณครูต้องหากลยุทธ์ ปรับวิธีการสอน ตั้งตัวไม่ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว

มาเตรียมตัวให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ เรียนได้สอนได้แบบไร้ข้อกังวล ด้วยนวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ระบบ ONLINE BLENDED LEARNING จาก LearnEducation ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียน พร้อมรับทุกสถานการณ์

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต

ยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทย์-คณิต ด้วยระบบ ONLINE BLENDED LEARNING

สร้างห้องเรียนคุณภาพ พร้อมรับทุกสถานการณ์ จะเรียนออนไลน์หรือ ออฟไลน์ก็พร้อม กับระบบ ONLINE BLENDED LEARNING มาพร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับหนังสือเรียน เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ผู้สอนปรับได้ ผู้เรียนโดนใจเพราะสามารถปรับและออกแบบคาบเรียนได้หลากหลายรูปแบบ วิชาวิทยาศาสตร์กับรูปแบบการทดลองที่เข้าใจง่าย กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจได้ง่ายกับ Animationประกอบการเรียน 

วิทย์ คณิต

นวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจร พร้อมรับทุกสถานการณ์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็เอาอยู่ 

Math (คณิตศาสตร์)

ที่ปรับเนื้อหา และรูปแบบการเรียนให้เหมาะกับ นักเรียนระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ยกระดับเนื้อหา ปูพื้นฐานให้ผู้เรียน เข้าใจ เรียนรู้ง่าย ประยุกต์โจทย์ทำได้จริง

ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจร 

1.Digital Content & Textbooks

– ไฟล์เรียน

– หนังสือเรียน

– แบบฝึกหัด

– คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

-คู่มือครู

-รายงานผล

-คลังข้อสอบ

-บทเรียนเสริม

-กิจกรรมการเรียนรู้

Science (วิทยาศาสตร์)

เรียนกับระบบที่ใช่ ความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยเนื้อหาเน้นสอนในคาบเรียนและสร้างความเข้าใจ กระบวนการคิด วิเคราะห์ กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสำหรับระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ครบวงจร 

1.Digital Content & Textbooks

– ไฟล์เรียน

– หนังสือเรียน

– แบบฝึกหัด

– คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

-คู่มือครู

-รายงานผล

-คลังข้อสอบ

-บทเรียนเสริม

-กิจกรรมการเรียนรู้

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต

กับระบบ Learn Anywhere

หมดปัญหาเรื่องโควิด หรือสถานการณ์ที่กระทบการเรียนการสอน ด้วยการเรียนรู้แบบ Learn Anywhere เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็พร้อม ตอบการเรียนยุค New Normal ลดภาระผู้สอน-เพิ่มศักยภาพผู้เรียน จะเรียนที่ไหน จะเรียนเมื่อไหร่ ก็เข้าใจเนื้อหา ไม่กระทบการเรียนรู้

ยกระดับการสอนวิชาวิทย์-คณิต

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569