รวมกิจกรรมกระตุ้นเด็กๆ ก่อนเริ่มเรียนหนังสือ-เรียนออนไลน์

กิจกรรมกระตุ้นเด็ก
กิจกรรมกระตุ้นเด็กๆ ช่วงสอนออนไลน์ เชื่อว่าสำหรับสถานการณ์ เรียนออนไลน์ คุณครูทุกท่านคงต้องงัดกลยุทธ์สุดฤทธิ์ ทั้งออกแบบสื่อการสอน การใช้เครื่องมือช่วยสอนออนไลน์ การตามดูนักเรียนให้เข้ามาเรียน การดึงนักเรียนให้รู้สึกอย่ากเรียนขณะทำการสอน ถือเป็นการท้าทายคุณครูเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนในยุคปัจจุบัน บทความนี้เรามีเทคนิค รวมกิจกรรมกระตุ้นเด็กๆ ก่อนเรียนหนังสือ เรียนออนไลน์ มาฝากกัน

แนะแนวทางรวมกิจกรรมกระตุ้นเด็กๆ ช่วงสอนออนไลน์ / เรียนออนไลน์

1. เช็คพลังผู้เรียน ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยอาจให้นักเรียนผลัดกันพูดเร็วๆ ว่าเปรียบเทียบเป็นแบบนี้ เพราะอะไร
– เปรียบเทียบเป็น 1 คำ
– เปรียบเทียบเป็น 1 เสียง

ซึ่งการทำแบบนี้จะกระตุ้นให้เด็กๆ ฝึกพูดได้ไว คิดในใจได้คล่องๆ อีกทั้งเป็นการปลุกนักเรียนที่ยังงัวเงียอยู่ได้อีกด้วย

2. เช็คความคาดหมายความหวังจากการเรียนที่จะได้ในวันนี้
กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบแรงบันดาลใจ และสามารถช่วยให้เด็กๆมีความพยายามและตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วย โดยคุณครูอาจดูว่าเด็กๆ แต่ละคนตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร เพื่อนำมาปรับเป็นแนวทางการสอนที่ตอบโจทย์กับตัวเด็กๆ แต่ละคนด้วย

3. ชวนนักเรียนพูดคุย
ถามกิจกรรมว่าเมื่อวาน-เมื่อคืน วันหยุดไปไหนทำอะไรกันมาบ้างเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลาย โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างเรียน ให้เวลาเด็กๆ คนอื่นที่ยังไม่เข้ามาใน Class และคุณครูยังได้รับรู้ข้อมูล อารมณ์ของนักเรียนอีกด้วย

4.Check ให้ตื่นตัว
อาจให้นักเรียนทำการตบมือพร้อมกัน ลุกขึ้นยืน หรือส่งเสียงพร้อมกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวและไม่ง่วงนั่นเอง

5.Check ให้มีสมาธิ
อาจให้นักเรียนนั่งทำสมาธิ หลับตา ถือเป็นการเพิ่มสมาธิให้กับนักเรียนได้เช่นกัน

ลองนำไปประยุกต์ใช้กันกับกิจกรรมกระตุ้นเด็กๆ ก่อนเริ่มเรียนหนังสือ- เรียนออนไลน์ ใช้ได้ทั้งห้องเรียนปกติและห้อง เรียนออนไลน์ นั่นเอง