รวมคำศัพท์ EdTech เรื่องเทคโนโลยีการศึกษา ที่คุณครูต้องรู้

Edtech

เด็ก ๆ หลายคนมีความฝันในอาชีพแตกต่างกันไป และแต่ละอาชีพก็ต้องการความสามารถไม่เหมือนกัน ในฐานะครู เราสามารถช่วยแนะแนวอาชีพ ช่วยชี้ทางให้นักเรียนสร้างพื้นฐานให้พร้อมได้อย่างไรบ้าง

รวมคำศัพท์ Edtech เรื่องเทคโนโลยีการศึกษา น่ารู้

คำศัพท์ Edtech : Data-Driven Institutions สถาบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Big data มีบทบาทความสำคัญมากขึ้น เพราะโรงเรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนมาประมวลผล เพื่อหาแนวทางจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้มากขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียนให้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ที่มีความต้องการสูงในตลาดได้

คำศัพท์ Edtech : Digital Curriculum หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับเด็กกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น หยิบโทรศัพท์มาเข้าแอปพลิเคชั่นต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรการสอนที่เป็นดิจิทัลเป็นเรื่องที่จำเป็น และมีความต้องการสูงมากขึ้น เช่น การสร้าง Learning Management Systems (LMS) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย

คำศัพท์ Edtech : Virtual Reality (VR) การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง & Augmented Reality (AR) การรวมสภาพแวดล้อมจริงและวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน
เทคโนโลยีการจำลองภาพนี้สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจ ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในบทเรียน รวมถึงทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนได้ง่ายขึ้น เช่น แอปพลิเคชั่นการศึกษา Google Expeditions สร้างความสมจริงโดยที่ให้ครูและนักเรียนได้สำรวจโลกผ่านการทัวร์ชม Virtual Reality (VR)
Augmented Reality (AR) ในสถานที่ต่างๆ เช่น ได้ว่ายน้ำกับฉลาม ออกไปท่องอวกาศ เป็นต้น โดยไม่ต้องออกจากชั้นเรียนเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

คำศัพท์ Edtech : Individual Development Plan แผนการเรียนส่วนบุคคล
มีเทคโนโลยี AI หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ถูกพัฒนามาเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน รวมถึงช่วยการประมวลผลการสอบ บันทึกคะแนนการสอบต่างๆ และนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไป สร้างหลักสูตรที่แตกต่างให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล คุณครูจากเดิมที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำเอกสารต่างๆ ปรับเปลี่ยนหน้าที่มีเวลาใส่ใจสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนได้มากขึ้น

Online Blended Learning โดย LearnEducation นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ ครบวงจร ได้รับการไว้วางใจจาก 300 โรงเรียน
ครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วทุกภาค

สนใจ Online Blended Learning
ยกระดับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ให้ เพื่อการเรียนการสอนคุณภาพ สามารถติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-4569