รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 7 เรื่องเด่นน่าสนใจ พร้อมเฉลย! ระดับชั้นประถมศึกษา (แบบปรนัย 30 ข้อ, แบบอัตนัย 10 ข้อ)

ข้อสอบคณิตศาสตร์

 

  • ทศนิยม
  • การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
  • รูปสี่เหลี่ยม
  • รูปวงกลม
  • บทประยุกต์
  • รุปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้เลยครับ

ที่มา :  ทีมวิชาการ LearnEducation