ระบบการศึกษาประเทศไหนดีต่อใจครูที่สุด

ระบบการศึกษาประเทศไหนดีต่อใจครูที่สุด

ประเทศใด ที่มีระบบเอื้อหนุน คำนึง และใส่ใจครู

ปัจจัยในการทำให้ชีวิตการสอนของครูง่ายขึ้นไม่ใช่แค่นักเรียนและเนื้อหาที่สอนเท่านั้น แต่รวมทั้งระบบที่เอื้ออำนวยให้ครูให้ครูสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และสามารถใส่ใจนักเรียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวันนี้เรามีอันดับประเทศที่ใส่ใจครูมากที่สุดกัน

ใส่ใจยังไง?

มาตรฐานความใส่ใจนั้นมีหลายอย่าง เช่น เงินเดือน มุมมองความเคารพที่แต่ละประเทศมีต่อครู ขนาดของห้องเรียน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีระบบการศึกษาในการสนับสนุนครูที่แตกต่างกันไป บางประเทศก็ทำได้ดีเกือบทุกอย่าง บางประเทศระบบการศึกษาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ  โดยทางเว็บ study.com ได้จัดอันดับประเทศระบบที่ดีตามหมวดดังนี้

  1.       เงินเดือนที่ได้เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น

  2.       ความเคารพ/ตำแหน่งทางสังคม

  3.       ขนาดของห้องเรียน

 

  1.       เงินเดือน

ประเทศที่ทำได้ดี: เกาหลีใต้, สเปน, แคนาดา

The Brookings Institute รายงานว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคลากรมีคุณภาพ และไม่ลาออกไปทำอาชีพคือเงินเดือน ระบบการศึกษาต้องพร้อมที่จะจัดสรรเงินเดือนที่ดีให้กับครู ซึ่งเงินเดือนนั้นไม่ได้ดูแค่ตัวเลขเท่านั้น แต่ว่าต้องสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่อาชีพอื่นได้ด้วย อย่างเช่น แม้ในประเทศฟินแลนด์จะให้เงินเดือนครูสูง แต่ครูชาวฟินแลนด์ก็ยังป็นอาชีพที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าอาชีพอื่นที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับเดียวกัน

  1.       ความเคารพและสถานะทางสังคม

ประเทศที่ทำได้ดี: จีน, มาเลเซีย, ไต้หวัน และรัสเซีย

เงินไม่ใช่ทุกอย่าง หากคุณครูได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณครูสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ นอกจากนั้นหากว่าสถานะทางสังคมครูดี ย่อมกลายเป็นอาชีพที่น่าดึงดูด คนก็จะสนับสนุนการทำอาชีพครูมากขึ้น โดยอันดับ Top 10 ประเทศที่สถานะครูได้รับความเคารพที่สุดได้แค่ จีน มเลเซีย ไต้หวัน รัสเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ตุรกี อินเดีย นิวซีแลนด์ และ สิงคโปร์

  1.       ขนาดห้องเรียน

ประเทศที่ทำได้ดี: เบลเยี่ยมม กรีซม นอร์เวย์และโปรตุเกส  

ในประเทศที่ระบบการศึกษาดี ห้องเรียนจะเล็ก และสัดส่วนนักเรียนต่อคุณครูต้องไม่มากเกินไป จากรายงาน The Guardianในปี 2014 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนประเทศเบลเยี่ยมคือครู 1 คน ต่อนักเรียนประมาณ 7 คนเท่านั้น การที่ขนาดของห้องเรียนเล็กลง ทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การที่ห้องเรียนเล็กลงยังแสดงให้เห็นว่า มีการจัดสรรระบบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรนักเรียนที่เพียงพอต่อนักเรียน ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความพอใจในการสอนของครูด้วย

 

 

ทั้งสามสิ่งเหล่านี้ เงินเดือนที่ดีเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น สถานะทางสังคมทีดี และงานที่พอดี รวมกันนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตครูดีขึ้นแล้ว ยังทำให้อาชีพครูน่าดึงดูด ให้บุคลากรที่มีคุณภาพสนใจที่จะทอาชีพครูมากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่ในหลาย ๆ ประเทศ อาชีพครูยังนับเป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนต่ำแต่ต้องใช้แรงงานสูง ปัญหาในระบบเหล่านี้จึงยังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกยังต้องเร่งแก้ไข

 

ขอขอบคุณที่มาจาก study.com The Guardian และ BBC