รับมือยังไง? 5 คำถามความกลัวฝังใจคุณครู

5คำถามความกลัว ฝังใจคุณครูใหม่

5 คำถามความกลัวฝังใจคุณครูใหม่ 

ทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่ ทุกคนต่างมีความกลัวหรือความสงสัยในตัวเองว่าจะสามารถทำงานนั้น ๆ ได้ดีไหม อาชีพครูก็เช่นกัน ยิ่งครูต้องเจอนักเรียนใหม่ ๆ ทุกปี หลาย ๆ ครั้งที่ครูก็ถูกความเครียดและความไม่มั่นใจในตัวเองเล่นงาน 5 คำถามที่เลือกมานั้นเป็นคำถามที่พบเจอได้บ่อยและอาจจะทำลายความมั่นใจของคุณครูในการประกอบอาชีพระยะยาวได้

  1.   เราพร้อมสอนจริงรึเปล่า? ไม่ว่าคุณครูจะเตรียมตัวมานานแค่ไหน เมื่อเข้าสู่สนามงานจริง อย่าลืมว่าคุณครูเคยผ่านประสบการณ์มามากว่าที่คิด ทั้งการเรียน การสอบ การฝึกสอน หากการสอนครั้งแรกไม่ได้ผ่านไปอย่างราบรื่นอย่างที่คิด คุณครูก็ยังสามารถปรับปรุงตัวเองและสะสมประสบการณ์ไปเรื่อย ๆ ได้

  2. ถ้าทำพลาดขึ้นมาจะเป็นยังไง? เมื่อต้องเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน คุณครูเลยยิ่งหวาดกลัวความผิดพลาด แม้ว่าการทำพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของคน แต่อย่าลืมว่าทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้ เมื่อเจอข้อผิดพลาด ก็ค่อย ๆ แก้ไข และเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าความผิดพลาดแก้ไขได้ ท่องเอาไว้ว่าผิดเป็นครู ทุกคนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ผิดพลาดได้

  3. ถ้ามีปัญหากับผู้ปกครองจะทำยังไง ครูหลายคนเห็นตรงกันว่า การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองเป็นเรื่องสำคัญ แต่ และไม่ใช่ผู้ปกครองทุกคนที่สื่อสารได้ด้วยง่าย การที่สร้างPlatformที่ทำให้การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองได้ รวมทั้งการทำจดหมายแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นประจำสามารถลดภาระด้านนี้ของครูได้ และที่สำคัญที่สุดเมื่อพบกับผู้ปกครองที่มีความขัดแย้งด้วย สสิ่งสำคัญที่คุณครูทำได้คือใจเย็น และมีเหตุผล เมื่อเวลาผ่านไป การรับมือกับผุ้ปกครองจะกลายเป็นเรื่องที่คุณครูสามารถรับมือได้ง่ายขึ้นตามประสบการณ์นั่นเอง 

  4. ถ้าคุมนักเรียนไม่อยู่จะทำยังไงนะ  ยิ่งครูเด็ก หรือประสบการณ์น้อย พบกับนักเรียนที่สอนยาก หรือมีจำนวนมาก ทำให้การควบคุมนักเรียนยากขึ้น สิ่งที่ครูทำได้คือการหาวิธีการที่เหมาะสม หาโมเดลการสอนที่เหมาะกับทั้งครูและนักเรียน เช่น บางห้องเรียนอาจจะเหมาะกับการเรียนที่ใช้เกมนำสอน บางห้องเรียนอาจจะเหมาะกับการใช้งานกลุ่ม ให้เวลาตัวเองและนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับห้องเรียน

  5.   ถ้าจริง ๆแล้วเราไม่เหมาะกับอาชีพครูเลยล่ะ? หลายครั้งที่คนเราสงสัยว่าตัวเองเลือกอาชีพถูกหรือเปล่า ตัวเองได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องไหม ซึ่งความคิดนี้เป็นได้ทุกอาชีพ แต่อย่าให้วันแย่ ๆ เพียงวันเดียวทำลายความมั่นใจของคุณครูไป เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อม อยากให้คุณครูนึกเอาไว้ว่า อาชีพครูไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ และคุณครูเองก็นับว่าประสบความสำเร็จมาหลายขั้นตอนแล้ว ทั้งเรียน สอบ การเข้าสู่ระบบและทำงาน  หนึ่งในข้อดีของอาชีพสอน คือการได้เห็นผลสำเร็จของอาชีพตัวเอง จากนักเรียน จากผู้ปกครอง เมื่อนั้นคุณครูจะรู้ว่า สิ่งที่คุณครูทำมีค่่า แล้วความมั่นใจและความสบายใจต่าง ๆ จะตามมา

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณครูพบว่าตัวเองไม่เหมาะกับการสอนแล้วจะหมดหนทาง ไม่รู้ว่าจะทำอะไรหากไม่ใช่ครู มีอาชีพมากมายที่ต้องการความรู้แบะประสบการณ์จากคนทำงานครู เช่น นักวิจัยกาารศึกษา นักผลิตสื่อการสอน นักวิชาการ และอื่น ๆ ที่ต้องการคุณครู และเป็นงานที่มีคุณค่าไม่ต่างกัน