ล้างมืออย่างไร? ให้สะอาด ปราศจากโรค

ล้างมืออย่างไร? ให้สะอาด ปราศจากโรค
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก สำหรับการล้างมือ โดยการล้างมือที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติตนที่สำคัญด้านสุขอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อโรคและการแพร่กระจายโรคที่ติดต่อกันได้

โดยเราสามารถ แบ่ง การล้าง มือ ได้ 4 แบบ คือ
1. Normal hand washing (การล้างมือทั่วไป)
2. Hygienic hand washing (การล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ)
3. Surgical hand washing (การล้างมือก่อนทำหัตถการ)
4. การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel)

โดยสาเหตุผลที่คนเราควรล้างมือ เพราะแบคทีเรียและเชื้อโรคกระจายตัวอยู่ในทุกที่ ทั้งนี้พบว่า แป้นคีบอร์ด ธนบัตร สมาร์ทโฟน โต๊ะทำงาน เป็นแหล่งที่พบเจอแบคทีเรียเป็นจำนวนมาก และการล้างมือด้วยน้ำหรือสบู่สามารถลดจำนวนการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% อีกทั้งการล้างมือที่ถูกวิธีมีประสิทธิภาพเท่ากับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

ขั้นตอนการล้างมือ 6 ขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ ควรล้างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า
2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง
3. ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง
4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ ทั้ง 2 ข้าง
5. ฟอกปลายนิ้วมือ ทั้ง 2 ข้าง
6. ฟอกรอบข้อมือ ทั้ง 2 ข้าง

* หมายเหตุ ในกรณีใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) ไม่ต้องล้างมือซ้ำด้วยน้ำ และไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ

อย่าลืมล้างมือ ให้ถูกวิธีเพื่อประสิทธิภาพที่ดี ห่างไกลเชื้อโรค ไม่เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียกันนะ

ที่มา : http://www.siphhospital.com/