แจกฟรี!! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) เรื่อง ปริศนารหัสลับ ระดับชั้น ป.6

วิทยาการคำนวณ
สำหรับคุณครูที่กำลังมองหากินกรรมสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ (Coding) นั้น วันนี้ LearnEd มีกิจกรรมมาฝากครับ
เรื่อง ปริศนารหัสลับ ระดับชั้น ป.6 ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ
– มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้
– จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรม
– สาระสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
– วิธี/ขั้นตอนการทำกิจกรรม
ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้สอนหรือ ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนได้เลยครับ

 

ที่มา : ทีมวิชาการ LearnEducation

#LearnEducation #LearningSolutionForAll