วิทย์-คณิต วิชาสุดฮิต ที่นักเรียนและครูบ่นว่ายาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วย Blended Learning จาก LearnEducation

ถ้าพูดถึงวิชาที่สุดหินในการเรียนการสอน คงมีวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์รวมอยู่ในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน

แล้วทำไมหลายคนถึงคิดแบบนั้นล่ะ? อาจเป็นเพราะด้วยเหตุผลหลายๆ ด้าน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ มีทั้งแบบที่ต้องท่องจำ มีสูตรมากมาย ไหนจะต้องมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื้อหาไม่สนุก ขาดอุปกรณ์ทดลอง มองไม่เห็นภาพ ด้วยเหตุผลมากมายเหล่านี้ทำให้นักเรียนหลายคนรู้สึกวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก และไม่อยากเรียน วิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นกัน สูตรเยอะแยะมากมาย พอท่องจำสูตรได้ แต่ก็ไม่มีความเข้าใจ มองไม่เห็นภาพ ไม่รู้จะต้องแก้ปัญหาในข้อนั้นๆอย่างไร

รวมถึงตัวคุณครูเอง การที่ต้องเตรียมการสอน หรือต้องคิดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกัน

ทาง LearnEducation เข้าใจ และอยากเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับคุณครูและนักเรียน ด้วยหลักสูตรรูปแบบ Blended Learning ที่มีเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบคาบเรียนที่หลากหลายรูปแบบ โดยมีการเรียนแบบห้องเรียนปกติที่คุณครูเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนตลอดคาบเรียน และมีชั่วโมงกิจกรรมและการทบทวนบทเรียน พร้อมกับไฟล์การสอนที่มีการใช้ Animation ประกอบการเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจ ให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจน เรียนสนุก เข้าใจง่าย  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดมีความสอดคล้องกัน และมีการทดลองวิทยาศาสตร์ในไฟล์เรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนให้มากขึ้น ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ก็ยังเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ที่จะช่วยให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอีกด้วย

Math (คณิตศาสตร์)

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน

>> ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

>> คอร์สเรียน : เนื้อหาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

Science (วิทยาศาสตร์)

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน

>> ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

>> คอร์สเรียน : เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

พร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ LearnEducation x Learn Anywhere ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้”

โดยรูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร จึงมั่นใจได้ในคุณภาพที่เราไม่หยุดพัฒนา ทั้งเนื้อหาวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อครูและนักเรียนทุกคน

*** รูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

087-7909042 คุณทรงพล สถิตพรเทวัญ

093-2929956 คุณมินท์มันตา ศิริรัตนบุรานนท์

085-9211947 คุณกฤษดา วราพรมงคลกุล

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพิ่มเติม