ศธ.ยกเครื่อง! ปรับระบบการศึกษาครั้งใหญ่ หนุนความพร้อมให้เยาวชนในอนาคต

ปรับระบบการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าลุยปรับระบบการศึกษาครั้งใหญ่ ยกระดับความพร้อมให้เยาวชนในอนาคต

สืบจากแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่องาน ระหว่างหน่วยงานในกระทรวง พร้อมมุ่งมั่นในการคุ้มครองและปกป้องเยาวชน ไม่ให้ถูกซํ้าเติมจากการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการคุกคามทางเพศ การล้อเลียน (Bully) หรือการเหยียดหยามในทุกรูปแบบที่สำคัญ จึงบูรณาการทุกหน่วยงาน ร่วมพัฒนาโรงเรียนในทุกจังหวัด 3 รูปแบบ
เพิ่มคุณภาพให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โดยขณะนี้ กำลังคัดเลือกโรงเรียน เพื่อทุ่มงบประมาณพัฒนา ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ดึงดูดนักเรียนโรงเรียนโดยรอบ ให้เข้ามาเรียนในโรงเรียนดี ๆ มีคุณภาพ และกระจายในภูมิภาคทั่ววประเทศต่อไปไม่ต้องแย่งกันเข้ามาเรียนในโรงเรียนชั้นนำ ที่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ๆ อีกต่อไป

ที่มา : ศธ.360 องศา