สพฐ. เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สมัครครูผู้ช่วย

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 11,703 อัตรา ประกาศภายใน 27 เม.ย.64 รับสมัคร 5-11พ.ค.64

แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557
    จำนวน 4,606 อัตรา 
    ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.2564

2. คัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
    จำนวนอัตราว่าง (อยู่ระหว่างสำรวจภายในเดือน ก.พ.2564)
    ช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2564

3. สอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการ ก.พ. ว 17/2556
    จำนวน 65 อัตรา 
    ช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค.2564

4. สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 14/2563 
    จำนวน 11,703 อัตรา 
    ช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค.2564

5. สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว 27/2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/435 ลว.23 ธ.ค.2563
    จำนวนอัตราว่าง (รอสำรวจในเดือน เม.ย.2564) 
    ช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.2564

6. คัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
    จำนวน 4,606 อัตรา 
    ช่วงเดือน อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

7. คัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์
    จำนวน 1,606 อัตรา 
    ช่วงเดือน อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

สมัครครูผู้ช่วย
สมัครครูผู้ช่วย

ขอขอบคุณที่มาจาก ครูวันดี.com