สมัครเลย! อบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมออนไลน์ฟรี หลายหลักสูตร พร้อมเกียรติบัตร โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมฟรี

คุณครูสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมออนไลน์ฟรีได้หลายหลังสูตร โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเกียรติบัตรในการอบรมให้ด้วย หลักสูตรมีหลากหลายตั้งแต่ด้านสุขภาพไปจนถึงการรับมือฝุ่น PM2.5 ขอเชิญชวนคุณครูเข้าไปสมัครเพื่อเพิ่มวิทยฐานะกัน