สรุปกำหนดการอบรมหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ กับ LearnEducation

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

ขั้นตอนที่ 2 : เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ (อบรมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 31 พ.ค.63 เท่านั้น!)

สำคัญ! คุณครูต้องเข้าเรียนให้ครบ 100% และต้องจองวันที่สอบในระบบ (การจองวันสอบจะแสดงขึ้นหลังจากที่คุณครูเรียนครบ 100%)

****หมายเหตุ :

1.การอบรมหลักสูตรออนไลน์รอบพิเศษนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณี

2.ระบบได้ถูกพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการอบรมในอนาคตแบบครบวงจร จึงปรากฎเมนูการตรวจสอบใบเสร็จ คุณครูสามารถข้ามเมนูนี้ได้ทันที

3.คุณครูต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบประกาศนียบัตรของตนเอง พร้อมกดยืนยันหลังตรวจสอบเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 3 : หลังเรียนจบ 100% ให้คุณครูทำแบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจหลังอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 31 พ.ค.63 (คุณครูต้องเข้าทดสอบตามวันที่จองไว้ในระบบและต้องทำข้อสอบให้ผ่านเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศฯ)

ขั้นตอนที่ 4 : ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. –10 ก.ค.63 เท่านั้น! สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบประกาศฯได้ที่ www.trainkru.com