สรุปครบทุกเนื้อหา เสริมเทคนิค พร้อมลุยทุกสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วย ENGLISH FOR TCAS จาก LearnEducation

English for TCAS

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญ ซึ่งทุกช่วงวัยต้องนำไปใช้ต่อยอด สำหรับการศึกษานั้น ภาษาอังกฤษกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือเป็นจุดสำคัญที่หากเรารู้หลักสรุปเนื้อหา จับทิศทางการทำข้อสอบได้ ถือเป็นแต้มต่อในการทำคะแนนเข้ามหาลัยสู่คณะที่ใช่ได้ไม่ยาก ENGLISH FOR TCAS จาก LearnEducation ระบบการเรียน ที่สรุปทุกเนื้อหา เสริมทุกเทคนิคการเรียนรู้ที่กระชับเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เรียนแล้วพร้อมลุยทุกสนามสอบ

English for TCAS

English for TCAS เป็นอีกระบบการเรียนรู้ที่จะมาช่วยเน้นสรุปวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษถือเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีความสำคัญที่สามารถนำมาเป็นตัวเพิ่มคะแนนให้นักเรียน เป็นการเพิ่มโอกาสการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กสายวิทย์หรือสายศิลป์ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การใช้คะแนน

 

สำหรับเด็กสายศิลป์ วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 21-31 ของคะแนนสอบ TCAS

 

เด็กสายวิทย์ วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 13.5-16 ของคะแนนสอบ TCAS

 

สำหรับนักเรียนที่อยากสอบเข้าเป็นหมอ เกณฑ์การใช้คะแนนภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 14 ของคะแนนสอบ กสพท. (เท่ากับวิชาคณิตศาสตร์)

 

โดยการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับบางคณะ ถ้าคะแนนสอบรายวิชาไม่ถึงร้อยละ 30 จะไม่สามารถยื่นสมัครได้

English for TCAS

WHY CHOOSE ENGLISH FOR TCAS?

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ที่ต้องใช้เนื้อหากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ O-NET ภาษาอังกฤษ , GAT ภาษาอังกฤษ และ วิชาสามัญภาษาอังกฤษ 

1.เนื้อหาครอบคลุม วิชาภาษาอังกฤษระดับชาติ ทั้งสนามวัดระดับและ สอบเข้ามหาวิทยาลัย

2.ปูพื้นฐานแน่น พร้อมตะลุยโจทย์สำหรับสนามสอบจริง

3.คัดกรองเฉพาะเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อย วิเคราะห์จากข้อสอบย้อนหลัง 8 ปี

4.ไฟล์เรียนไม่น่าเบื่อ พร้อมการยกตัวอย่างสถานการณ์จริง จำศัพท์ง่าย โดยเน้นจำศัพท์ที่สำคัญผ่านบทเพลงและกลอน

5.จำลองสนามสอบ โดยวิเคราะห์ตามจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน

6.Live Event 1 ครั้ง ออกติวสดตามโรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

7.สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์

8.พร้อมคู่มือครู แนะนำการสอนและกิจกรรมให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้งานได้จริง

English for TCAS

English for TCAS นวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมลุยทุกสนามสอบภาษาอังกฤษ กับ สื่อการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การเรียนในยุคสมัยปัจจุบัน 

1. Digital Content & Textbooks
  – ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)
  – หนังสือเรียน
  – คู่มือครู
  – แผนการเรียนสำหรับครู


2.ติวสด 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)


3.จำลองสนามสอบ (Mock up) 
Software & Assessment
Teacher Training & Implementation

English for TCAS

English for TCAS นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ยุคสมัยการเรียนแบบ New Normal พร้อมเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูผู้สอนทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้” ด้วยระบบ Learn Anywhere 

ตัดปัญหาการต้องเข้ามาเรียนเฉพาะที่ เพราะ Learn Education แก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการเรียน ผ่าน Learn anywhere แค่ดาวน์โหลด application ผู้เรียนก็สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก สบาย ประหยัดเวลา อีกขั้นขอนวัตกรรมการศึกษา จัดตารางเรียนได้เอง

English for TCAS

สนใจระบบ Online Blended Learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับ คลิก https://bit.ly/3dzYBhd

หรือโทร 02-251-4569