สสวท. ผนึก TikTok อบรมครู เรียนสอนผ่านเนื้อหาทันสมัย

TikTok อบรมครู

‘สสวท.’ ดึง TikTok อบรมครูใช้กระแสแอปดัง เรียนสอนผ่านเนื้อหาทันสมัย เน้นดึงดูดเชื่อมโยงครูและนักเรียน

ศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ และ TikTok โดยบริษัท ติ๊กต๊อก พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรมอบรมครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งเป็นการอบรมครูเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าครูให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมมากกว่า 4,000 คน โดยมีวิทยากรจากบริษัทฯ ให้ความรู้ในการใช้ TikTok สร้างวิดีโอด้านการศึกษา ชี้แนะลูกเล่นและเทคนิคดึงดูดให้ผู้ใช้งานติดตามและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การอบรมจะช่วยให้คุณครูนำจุดเด่นของ TikTok ที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กนักเรียนมาประยุกต์ทำวีดิทัศน์ อิงวิชาการในรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าถึงนักเรียนได้ตรงใจ โดยใช้เรื่องใกล้ตัวที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน รูปแบบนำเสนอทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดใจด้วยภาพ เสียง และแอนิเมชั่นหลากหลาย เปิดโลกการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้อำนวยการ สสวท.กล่าว

 

ปรับเปลี่ยนวิชาเข้าใจยาก


ปัจจุบัน สสวท.ได้สร้างบัญชี TikTok ในชื่อ ipst.thailand เผยแพร่วีดิโอสั้น แนวทางสร้างสรรค์ ทันสมัย สนุกสนาน เนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้ติดตามแล้วมากกว่า 30,000 ราย ได้พัฒนาคอนเทนต์ ที่เป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปแล้วมากกว่า 70 คลิป โดยคลิปที่ได้รับ ความนิยมสูงและมีผู้เข้าชม มากกว่า 1,000,000 วิว เช่น “เสาเหลี่ยม – เสากลม” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงทางฟิสิกส์ที่มีผู้เข้าชมและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีคลิป“น้ำขึ้นน้ำลง” “วันครีษมายัน” “รู้ไหมหัวใจมีกี่ห้อง” หรือ “ชาตินี้จะรวยไหม” ที่ให้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ยังได้จัดอบรมให้แก่นักเรียนในการจัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเนื้อหาและแนวทางถูกต้อง ทันสมัย กระตุ้นเตือนข้อควรระมัดระวังและเทคนิคนำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน TikTok อีกด้วย

ที่มา : https://www.voicetv.co.th/