สอน-เรียนออนไลน์!! 5 ปัจจัยสำคัญของเด็ก ที่คุณครูต้องรู้

เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์กลับมาอีกครั้ง!! หลังเหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกระลอกในไทย ทำให้คุณครูหลายๆ คนต้องย้ายการเรียนการสอนและการสื่อสารหลายอย่างไปบนแพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อที่จะปรับการสอนให้ดีต่อนักเรียนและคุณครูที่สุด ทั้งนี้มี 5 สิ่งที่คุณครูต้องรู้เพื่อให้การเรียนออนไลน์ของนักเรียนมีคุณภาพที่สุด

1. เด็กๆมีความต้องการตอนเรียนออนไลน์มากพอๆกับตอนเรียนนอกห้องเรียน
ตอนที่คุณครูสอนเด็กๆปฐมวัยในห้องเรียนนั้นต่างจากการเรียนการสอนออนไลน์มาก เพราะเด็กๆไม่ใช่แค่นั่งฟังคุณครูพูดจากจอเพียงอย่างเดียว ต้องการการพูดคุยและสื่อสารกับเพื่อนในห้องเรียนหรือแม้แต่การวิ่งเล่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยคุณครูควรมีกิจกรรมที่ให้เด็กได้จับกลุ่มคุย หรือแม้แต่ขยับตัวหรือเล่นกับสิ่งของรอบตัว

2. เด็กๆสมาธิและความสนใจที่สั้นขึ้นเมื่อเรียนออนไลน์
ความสนใจที่สั้นอยู่แล้วของเด็กๆนั้นจะลดลงไปอีกเมื่อต้องมาเรียนผ่านวีดีโอคอล แนะนำให้คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนใช้สมองสั้นๆหลายๆแบบมากกว่าให้กิจกรรมที่เด็กๆต้องนั่งเป็นเวลานานและขอให้คุณครูเข้าใจเมื่อเด็กไม่สามารถอยู่กับที่ได้ๆนานๆ

3. สร้างความเคยชินให้กับเด็กๆ ผ่านกิจวัตรในคาบ
สิ่งที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์นั้นง่ายขึ้นคือการสร้างความเคยชินให้กับเด็กๆ ให้พวกเขาพอจะรู้ว่าจะได้ทำอะไรบ้างเมื่อเริ่มเรียนออนไลน์ โดยคุณครูสามารถสร้าง”กิจวัตร”ในคาบ เช่นมีกิจกรรมขานชื่อก่อนเริ่มคาบทุกครั้ง หรือแม้แต่การทำตารางเวลาของคาบเรียนให้เด็กๆก่อนเริ่มคาบ โดยสิ่งนี้จะช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์มากขึ้น

4. หาเกม แอปและนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ
เด็กๆ ต้องการสื่อที่กระตุ้นความสนใจและความสนุก ข้อดีของการเรียนออนไลน์คือคุณครูสามารถใช้เว็บไซต์เกมส์ต่างๆ หรือแม้แต่สร้างเกมส์ได้เอง โดยเกมส์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เพียงแค่จับคู่ภาพสีสันสดใสให้เด็กไม่รู้สึกว่าคาบเรียนนั้นน่าเบื่อก็ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับเด็กๆได้มากแล้ว เช่น Kahoot! นอกจากนั้น เด็กๆ ต้องการการสอนรูปแบบใหม่เมื่อย้ายการเรียนจากห้องเรียนสู่ระบบออนไลน์ เพราะสภาพแวดล้อมและระบบที่เปลี่ยนไปทำให้คุณครูไม่สามารถนำใช้แผนการสอนหรือสื่อแบบเดิมหลายอย่างมาใช้ได้ ดังนั้นการปรับตัวด้วยการหาสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ปัจจุบันยังมีแอปและโปรแกรมช่วยสอนออนไลน์ให้คุณครูนำมาช่วยเหลือนักเรียน โดยการนำสิ่งเหล่านี้ยังสามารถทำให้ภาระการเตรียมเนื้อหาและแผนการเรียนของคุณครูง่ายขึ้นและช่วยเด็กเข้าถึงเนื้อหาได้เองด้วย

โดยแอพช่วยเรียนที่คุณครูสามารถดึงเนื้อหามาใช้ได้ เนื้อหาตรงกับการสอน เช่น

แอปพลิเคชัน Learnneo แอปช่วยเรียน ซึ่งภายในจะมีการสรุปเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์โดยในแอปยังมี Short Note ที่สรุปเนื้อหากระชับเข้าใจง่าย วีดีโอสอนที่สั้นกระชับ เหมาะกับทั้งครูและนักเรียน

และอีกนวัตกรรมการเรียนการสอน-หลักสูตรเพื่อเรียนออนไลน์ ที่นิยมในตอนนี้คือ Blended Learning หลักสูตรการเรียนที่นำ online learning และการเรียนในห้องเรียนมาผสมเข้าด้วยกัน เหมาะกับโรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อมาปรับใช้กับการเรียนการสอน

5. เข้าใจว่าเด็กๆแต่ละคนมีความสามารถในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ไม่เท่ากัน
ซึ่งการเข้าถึงที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่เรื่องอุปกรณ์แต่รวมถึงสภาพแวดล้อมของนักเรียนที่ไม่เหมือนในห้องเรียน ซึ่งเป็นสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เด็กๆแต่ละคนมีอุปสรรคในการรับการเรียนการสอนออนไลน์แตกต่างกันเช่น บางคนไม่มีสถานที่ที่ให้สมาธิในการเรียนได้ หรือบางคนที่ต้องอยู่บ้านกับญาติผู้ใหญ่ทำให้ความเป็นส่วนตัวในการเรียนน้อยลง เพราะฉะนั้นการสื่อสารกับนักเรียนให้เข้าใจและรับรู้ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ